Sygeplejersker stormer ind i a-kassen

Dagene med tryghed i ansættelsen i det offentlige og blandt sundhedspersonalet er forbi. Usikkerheden breder sig. Alene i år har 1.500 sygeplejersker, som ikke tidligere været medlem i en a-kasse, meldt sig ind.

– Det er tydeligt, at vores medlemmer er blevet utrygge. De oplever, at de økonomiske besparelser på næsten alle landets sygehuse og i kommunerne rammer direkte ind i deres hverdag. Jobgarantien er væk. De har set kollegaer blive afskediget og hørt om stigende arbejdsløshed inden for deres eget fag. Det er derfor ganske fornuftigt, at de ønsker at ruste sig bedst muligt overfor en usikker fremtid, siger formand for Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) Anni Pilgaard.

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse er a-kasse for 81.000 medlemmer inden for det sundhedsfaglige område

Alene i 2010 har Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) fået tæt på 1.700 nye medlemmer. I 2009 var tallet 554. Specielt sygeplejerskerne melder sig ind nu. Antallet af nyindmeldte sygeplejersker er over 1.500.

– Vi har deltaget i flere møder for afskedigede, og vi får mange opringninger fra medlemmer, der frygter at blive afskediget, forflyttet eller tvunget ned i tid. Det er den barske virkelighed, siger Anni Pilgaard.

Også antallet af nyuddannede, som melder sig ind i a-kassen er steget. De er en gruppe, der nu har væsentlig vanskeligere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Alene i år har DSA optaget over 3.000 nyuddannede bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker.

Fakta om a-kasse og dagpenge

· For at få dagpenge skal man have været medlem i en a-kasse et år og haft 1.962 timers beskæftigelse

· Nyuddannede kan optages senest 14 dage fra uddannelsens afslutning og få dagpenge efter fire uger til en nedsat sats – en såkaldt dimittendsats

· Ledige, der ikke er medlem i en a-kasser, er ofte henvist til at søge kontanthjælp i en kommune

· Den ledige kan ikke få kontanthjælp, hvis ægtefælle eller samlever kan stå for forsørgelsen. Formuen må ikke overstige 10.000 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post 10 mio. kr. til danske kulturminder i udlandet
Next post Store virksomheder laver homo-netværk