18,5 mio. kr. til nye arbejdspladser i yderområderne

Godt 19 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal hjælpe 12 vanskeligt stillede kommuner med at udvikle det lokale erhvervsliv og skabe nye arbejdspladser.

Tolv vanskeligt stillede kommuner får nu i alt 18,5 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets EU-pulje til at medfinansiere projekter i det lokale erhvervsliv, som har eller kan forventes at modtage støtte fra de regionale EU-støtteordninger. De nye projekter skal fremme erhvervslivet og beskæftigelsen i lokalområdet.

Pengene er givet til en bred vifte af projekter, hvoraf mange har det til fælles, at de er optaget af at udnytte lokale ressourcer. Et par eksempler er:

Kalundborg Kommune, der vil undersøge mulighederne for at etablere en algeplatform i Kalundborg herunder definere mulige samarbejdspartnere såvel offentlige som private.. Kalundborg Kommune får 300.000 kr. til projektet.

Thisted Kommune, der med projektet “Det gode liv ved kysten” bl.a. vil bygge udsigtsplatform og skabe bedre faciliteter og adgangsforhold til strandene i Klitmøller Vorupør og Krik til gavn for turismen i området. Thisted Kommune får 3 mio. kr. til projektet.

Lolland Kommune, der støtter et projekt, der skal skabe bedre faciliteter til opkvalificering af rejse- og servicemontører til vindmøllebranchen samt den kommende forbindelse over Femern Bælt. Lolland Kommune får godt 225.000 kr. til projektet.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder glæder sig over kommunernes projektforslag:

– Jeg synes, at projekterne afspejler et gåpåmod og en stærk iværksætterånd, som jeg har mødt mange steder i det, nogle kalder udkantsområder. Man er parat til at finde ressourcer lokalt – f.eks. områder hvor naturen virkelig byder sig og kan lokke gæster til udefra. Den iværksætterånd mener jeg helt kontant kan betale sig – den er der nemlig arbejdspladser og indtægter i.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet yder hvert år tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuners medfinansiering af EU-projekter. Puljen har til formål at hjælpe disse kommuner med at igangsætte projekter, som har eller kan forventes at modtage støtte fra de regionale EU-støtteordninger, der bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme.

Tilskuddet fordeles efter to årlige ansøgningsrunder: den 1. marts og den 1. oktober.

I 2010 er der samlet ydet tilskud for 22,9 mio. kr.

Kommunerne, der har modtaget tilskud ved den seneste tildeling, er: Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Læsø, Vesthimmerland, Thisted, Lemvig, Randers, Ærø, Kalundborg og Lolland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Bomber mod ambassader i Rom
Next post I sne og slud – juleposten kom ud