Dansk Byggeri vil have PCB-handlingsplan

Byggeriet efterlyser en national handlingsplan og klare holdninger fra myndighedernes side om, hvordan PCB skal håndteres.

Der er behov for en national handlingsplan for PCB. Det mener Dansk Byggeri efter, det er kommet frem, at der er fundet PCB i blandt andet slam fra spildevandsanlæg. Stoffet har været forbudt i mange år, men findes stadig i både naturen og bygninger.

– Vi ved, at PCB findes i den eksisterende boligmasse. Stoffet kan være farligt for indeklimaet, det skaber miljøproblemer, hvis det ikke behandles forsvarligt når det ender som affald, og vi ved også, at det kræver særlige værnemidler, når PCB-holdige materialer håndteres, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri har i regi af BAR BA lavet en vejledning med anvisninger til, hvordan man på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde skal arbejde, når man støder på PCB ved henholdsvis renovering og nedrivninger. Men det løser kun en del af problemet.

– Det er vigtigt, at bygningsejerne ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de finder PCB i deres bygninger. Derfor er det nødvendigt, at myndighederne taler sammen, så der kommer en koordineret og gennemtænkt handlingsplan for, hvordan man sikrer en ordentlig bortskaffelse af PCB-holdige materialer, siger Mette Møller Nielsen.

Erhvervs- og byggestyrelsen har meddelt, at de vil igangsætte en undersøgelse af hvilke handlemuligheder bygningsejerne har, når de finder PCB i den eksisterende boligmasse. Dansk Byggeri har sikret sig en plads i følgegruppen til undersøgelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Julefrokosten slutter da med et købeknald
Next post Ansatte betaler selv den kommunale julefrokost