Dansk Lægemiddel Information A/S politianmeldt for udsendelse af spam

I juli 2010 udsendte Dansk Lægemiddel Information A/S en lang række e-mails til bl.a. offentlige myndigheder med invitation til deltagelse i to seminarer om sundhedsfremme og forebyggelse – men uden at have fået samtykke. Det er ulovligt, og selskabet er derfor blevet politianmeldt for spam.

Bag invitationerne stod Dansk Lægemiddel Information A/S, og målgruppen for invitationerne var kommunale og regionale politikere og medarbejdere, som beskæftiger sig med planlægning og udførelse af opgaver inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder også praktiserende læger og patientorganisationer.

Invitationerne var sendt til 1.860 e-mail-adresser over to dage.

Der var ikke indhentet samtykke til udsendelsen, og Forbrugerombudsmanden har derfor foretaget politianmeldelse.

Ifølge markedsføringslovens § 6, stk. 1 må en erhvervsdrivende ikke udsende markedsføringsmateriale i afsætningsøjemed til nogen, medmindre der forudgående er indhentet samtykke hertil.

Sagen er nu oversendt til politiet.

Bødestørrelse
Der lægges ved bødeudmålingen i spam-sager bl.a. vægt på antallet af udsendte uanmodede henvendelser.

I nærværende sag er der endvidere lagt vægt på, at selskabet aktivt har medvirket til sagens efterforskning, og at Forbrugerombudsmanden og selskabet alene har modtaget én klage over udsendelsen.

Selskabet har beklaget udsendelsen over for Forbrugerombudsmanden og angivet, at der er tale om en beklagelig fejl – samt at man har ændret procedure, således at lignende fejl ikke vil ske i fremtiden.

Forbrugerombudsmanden har således indstillet til anklagemyndigheden, at bøden konkret bør udmåles til 100.000 kr.

Dansk Lægemiddel Information A/S har over for Forbrugerombudsmanden tilkendegivet at ville vedtage en udenretlig bøde i denne størrelsesorden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Flere socialt udsatte børn i Odense end i andre provinsbyer
Next post Sådan snyder teleselskaberne dig