Giftigt kemikalieudslip fra Arla i Taulov

Flere tons giftige kemikalier slap her til morgen ud i det fri ved Arla Foods mejeri i Taulov syd for Fredericia.

Der er tale om tre kemikalier som er sluppet ud og har blandet sig med hinanden; salpetersyre, myresyre og lud. Kemikalierne har udviklet dampe i en så voldsom grad, at motorvejen til Fyn, som går gennem Taulov er blevet lukket.

Udslippet er sket fra et separat rengøringsrum, hvor kemikalierne er opbevaret. De medarbejdere, som var på arbejde på tidspunktet, befandt sig i et andet produktionsrum på mejeriet, og undlod at gå ind i rummet, da de opdagede udslippet. Dermed er ingen medarbejdere kommet noget til.

Beredskabssirenerne har været i gang og borgerne er blevet bedt om at gå inden døre og lukke døre og vinduer.

Redningsmandskabet er i øjeblikket i gang med at opsuge kemikalierne inde på fabrikken og eksperter er på vej til stedet for at indeholdet af gasser i området omkring fabrikken.

– Af endnu ukendte årsager har der været en kraftig røgudvikling fra det rum, hvor alle mejeriets rengøringsmidler opbevares. Det er et meget sikret rum, og rengøringsmidlerne skulle være afskærmet fra hinanden. Vi arbejder lige nu intenst på at opklare, hvad der er sket, siger Dan Kolding, siger Dan Kolding, der er produktionansvarlig hos Arla.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Kvinde dømt for sex med 13-årig
Next post Hver femte ung er udsat for vold fra sine forældre