Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling

Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af magasinpost. Det har Konkurrencerådet netop afgjort.

I perioden 2007-2009 har Post Danmark haft en markedsandel på over 80 procent af markedet for distribution af magasinpost. Samtidig har Post Danmark tilbudt udvalgte storkunder individuelle rabatter, der virker ”loyalitetsskabende og markedsafskærmende” uden at kunne give en objektiv økonomisk begrundelse for rabatterne. Den adfærd er i strid med konkurrencereglerne.

Det samme gælder dele af Post Danmarks generelle prislister på omdeling af magasinpost.

Rabatterne og dele af de generelle prislister har gjort det svært for Post Danmarks konkurrenter at konkurrere med Post Danmark om magasinpostkunder. I perioden har konkurrenterne måtte give ekstraordinært store rabatter for at kompensere for den omkostning, som magasinudgiverne ville få ved vælge en anden distributør end Post Danmark.

Konkurrencerådet har givet Post Danmark påbud om at ophøre med at yde rabatter i strid med konkurrencereglerne samt ændre de generelle prislister for magasinpost. Påbudet skal være opfyldt senest 1. april 2011.

Det er fjerde gang, at Konkurrencerådet finder, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende markedsposition. Post Danmarks rabatsystem på netop magasinpost blev senest behandlet i 2007.

– Virksomheder, der som Post Danmark har en meget stærk position på markedet, må ikke give rabatter til deres kunder på en måde, som gør det svært for deres konkurrenter at komme ind på markedet, siger direktør i i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing og fortsætter:

– Lave priser og rabatter er som udgangspunkt godt. Men hvis betingelserne er skruet sammen, så det bliver svært eller meget dyrt at vælge en konkurrent, skader det konkurrencen. Det går i sidste ende ud over forbrugerne, som skal betale regningen i form af dyrere varer og tjenester.

Det er ikke første gang, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling.

– Det må være rimeligt at forvente, at en virksomhed som Post Danmark har et godt kendskab til konkurrencereglerne og efterlever dem i praksis, siger Agnete Gersing, der forventer at sende den del af sagen, som handler om individuelle rabatter til storkunder til Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet

– Med Konkurrencerådets afgørelser den seneste årrække er der skabt bedre grundlag for mere konkurrence på postmarkedet. Det er et marked, der har båret og stadig bærer præg af Post Danmarks mangeårige monopol, slutter direktør i i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Anarkister påtager sig skylden for ambassade-bomber
Next post Kommuner sender ansatte på ufrivillig juleferie