1 mia. til ny forskning i fremtidens udfordringer

Det Strategiske Forskningsråd afsluttede i denne uge uddelingen af forskningsbevillinger for ca. 1 mia. kr. Rådet modtog ansøgninger for ca. 7,4 mia. kr. og har haft mulighed for at imødekomme 14 % af ansøgningerne og give 55 bevillinger.

Det danske samfund står over for væsentlige udfordringer: Vi skal f.eks. blive uafhængige af fossile brændsler, have adgang til sunde kvalitetsfødevarer, give patienter en bedre behandling, forebygge sygdomme og få bedre uddannelse Det er alle udfordringer, som den forskning, der nu er sat i gang af Det Strategiske Forskningsråd, skal bidrage til at løse.

– Det er karakteristisk for forskningsaktiviteterne, at de vil blive udført i et tæt samarbejde med private og offentlige brugere samtidig med, at der er et udbygget samarbejde med forskere overalt i verden, siger Peter Olesen, formand for bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd.

Nedenfor er der seks eksempler på nye forskningsaktiviteter, der skal bidrage til løsning af væsentlige udfordringer og som har fået støtte:

Resistente bakterier
Der er en øget risiko for, at resistente bakterier overføres til mennesker via kød. Et væsentligt formål med projektet er, at reducere risikoen for, at antibiotika resistente bakterier overføres fra dyr til mennesker ved bl.a., at dyrlæger, landmænd og myndigheder får ny viden om behandling af smitsomme tarmsygdomme hos grise. Projektet ledes af professor John Elmerdahl Olsen fra KU-LIFE og har fået en bevilling på ca. 16 mio. kr. Forskningen udføres bl.a. i samarbejde med DTU og University of Glasgow i Storbritannien.

Sammenhæng mellem kost og sundhed
En anden udfordring forskerne tager fat på er sammenhængen mellem kost og sundhed. Forskerne vil søge ny viden om sammenhængen mellem plantefibre i frugt og grøntsager og den mulige forebyggelse og helbredelse af nogle former for blodkræft. Projektet ledes af professor William G.T. Williats fra KU og har fået en bevilling på ca. 12 mio. kr. Forskningen udføres i et samarbejde med private virksomheder og forskere fra USA, Tyskland og Storbritannien.

Nye forbedrede trafikprognoser
Nye forbedrede trafikprognoser kan bruges til mere bæredygtige trafikløsninger i byerne. Det skal bl.a. ske ved at tage udgangspunkt i den enkelte persons adfærd. Det Strategiske Forskningsråd har givet en bevilling på godt 22 mio. kr. til professor Christian Overgård Hansen fra DTU. Aktiviteterne udføres i samarbejde med Aalborg Universitet, og en lang række udenlandske forskningsinstitutioner og private virksomheder.

Bedre undervisning af lærere og sygeplejersker
Sygeplejersker og lærerstuderende har ikke altid en brugbar forståelse af de muligheder, teknologien byder på. Det betyder, at der ikke anvendes teknologiske løsninger i den offentlige sektor i samme omfang, som der er potentiale for. Forskningen skal bidrage med ny viden, som kan anvendes i undervisningen af lærere og sygeplejersker. Projektet ledes af professor Cathrine Hasse, DPU-Aarhus Universitet og har fået ca. 12 mio. kr. til at udføre forskningen i samarbejde med bl.a. forskere fra professionshøjskolerne og RUC.

Reducering af spildvarme
Det er en stor udfordring at reducere spildvarme. Et nyt projekt bygger på den hypotese, at spildvarme kan reduceres ved at bruge termoelektriske materialer, som kan omdanne spildvarme til elektricitet og dermed reducere spildvarmen. Projektet ledes af professor Nini Pryds fra DTU og har fået ca. 18 mio. kr. Desuden deltager forskere fra Ålborg og fra bl.a. en række udenlandske universiteter.

Nye kontrolmetoder mod livmoderhalskræft
Hvordan beskytter vi bedst kvinder mod livmoderhalskræft? Livmoderhalskræft er en af de hyppigste kræftsygdomme blandt kvinder. Forskningen skal skabe grundlag for nye kontrolmetoder, som kan føre til, at kvinder får en bedre beskyttelse mod livmoderhalskræft. Projektet ledes af professor Elsebeth Lynge fra Københavns Universitet og har fået ca. 11 mio. kr. Desuden deltager forskere fra danske hospitaler og fra udenlandske universiteter. Endvidere deltager flere virksomheder, som arbejder med diagnostiske test.

Den samlede oversigt over de 55 projekter, der har fået bevilling, findes på Det Strategiske Forskningsråds hjemmeside: www.fi.dk/dsf

Fakta om Det Strategiske Forskningsråd
Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 som en nyskabelse i det danske forskningslandskab. Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse og seks programkomiteer. Rådet arbejder for, at den strategiske forskning i Danmark indrettes, så den bedst muligt tager hånd om de væsentlige udfordringer, som det danske samfund står over for. Det sker ved at give store, længerevarende bevillinger til problemorienteret forskning. Hensigten er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i global sammenhæng både på kort og langt sigt. Det Strategiske Forskningsråd havde i 2010 ansvaret for en finanslovsbevilling på ca. 1,1 mia. kr. og har i 2011 en finanslovsbevilling på ca. 960 mio.kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Trods sne og slud kom posten ud i 2010
Next post Mæglerne: Store forskelle mellem land og by