Cyklens gear frøs fast

Det må anses for almindeligt kendt, at gear kan fryse i kuldeperioder. Det påhvilede derfor ikke den erhvervsdrivende at oplyse om dette ved købet.

En forbruger købte en cykel til 3.500 kr. Omkring et år senere reklamerede forbrugeren over, at gearene frøs fast ved lave temperaturer, og man derfor ikke kunne skifte gear. Den erhvervsdrivende afhjalp problemet ved at komme antifrostvæske på gearene. En uges tid senere frøs gearene igen fast. Forbrugeren henvendte sig til den erhvervsdrivende, og krævede købet hævet under henvisning til, at gearene ikke burde fryse fast på en kun 1 år gammel cykel. Den erhvervsdrivende kom uden beregning frostvæske på gearene, men afviste forbrugerens krav om ophævelse, da alle gear kan fryse i koldt vejr. Sagen blev indbragt for Forbrugerklagenævnet, der traf følgende afgørelse:

”Denne sag drejer sig om køb af en cykel. Gearene fryser fast i frostvejr. Forbrugeren mener derfor, at cyklen er mangelfuld og vil hæve købet eller have cyklen ombyttet.

Forbrugeren har oplyst, at gearene på cyklen frøs fast to gange med et par dages mellemrum ca. et år efter, at han købte cyklen. Han mener ikke, at dette burde kunne ske på en så ny cykel.

Den erhvervsdrivende har afvist kravet. Alle gear kan fryse i koldt vejr. Den erhvervsdrivende har ved begge lejligheder afhjulpet manglen ved at komme antifrostvæske i gearene uden beregning. Han har endvidere ved første besøg foretaget almindelig vedligeholdelse af cyklen ved at udskifte en del af forbremsen, stramme og smøre kæden og smøre og justere bremsen.

Det fremgår af den sagkyndiges erklæring, at indvendige gear, som på forbrugerens cykel, kan fryse i kuldeperioder. Det er ikke en fabrikationsfejl, men en egenskab ved alle cykler med denne type gear. Problemet kan løses ved, at yderkablet en gang imellem skal renses og smøres. Dette har intet at gøre med cyklens alder, men med hvor meget man bruger cyklen, og hvor hård kulde, den udsættes for.

At gear kan fryse i kuldeperioder anses for almindelig kendt, og det er nævnets vurdering, at den erhvervsdrivende ikke særskilt burde have vejledt forbrugeren herom.

Cyklen er således ikke behæftet med mangler i købelovens forstand, og forbrugeren kan følgelig ikke gives medhold i sin klage.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Syddansk Universitet vil uddanne pædagoger med speciale i samspil mellem kulturer og sprog
Next post Unge skal lære at starte virksomhed