Privathospitalerne: Nyt EU-direktiv giver patienterne flere rettigheder

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker ser positivt på nye EU-regler, der gør det lettere for patienter at blive behandlet i udlandet. Direktivet, der ligger til grund for reglerne, vedtages på en afstemning i dag i Europa-Parlamentet.

Det såkaldte Patientrettighedsdirektiv har til formål at gøre det lettere for patienter at blive behandlet i et andet EU-land. Med en forhåndsgodkendelse i hånden har patienter nu grønt lys til at få behandling i et andet EU-land uden selv at skulle betale.

Desuden åbner direktivet for, at patienter med sjældne sygdomme både kan diagnosticeres og behandles i udlandet – hvis den nødvendige ekspertise ikke findes i hjemlandet. Og hjemlandet må i dette tilfælde ikke skele til økonomiske hensyn, men alene basere afgørelsen på, om den lægefaglige ekspertise er til stede inden for landets grænser eller ej. Endelig skal området for telemedicin indrettes, så man kan fjernbehandle patienter over grænser.

Flere rettigheder til patienterne
Hos de private sygehuse glæder Bent Wulff Jakobsen, formand for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, sig over det nye direktiv, der åbner op for nye muligheder både for hospitalerne og patienterne.

– Jeg er til enhver tid positiv overfor initiativer, der giver patienterne flere valgmuligheder og bedre rettigheder. Det gør det nye direktiv – i hvert fald på papiret, siger Bent Wullf Jakobsen. Han tvivler dog på, at mange danske patienter vil vælge behandling i udlandet, hvis de kan undgå det.

– Min personlige erfaring som læge er, at folk allerhelst vil behandles så tæt på deres bopæl som muligt. Det giver størst tryghed og er mindre ressourcekrævende. Derfor er vi ikke så bekymrede over en eventuel konkurrence med udlandet i forhold til det nye direktiv. Dog håber jeg, at regionernes nuværende modvilje mod at henvise patienter til danske privathospitaler ikke fører til, at danske patienter fremover sendes til udlandet, hvis de ligeså godt kunne være behandlet herhjemme, siger Bent Wulff Jakobsen, der ikke forventer et øget pres på det private danske sygehussektor som følge af direktivet:

– Jeg har ingen forventning om, at vi inden for de næste par år vil opleve en strøm af udenlandske patienter i retning mod danske privathospitaler. I stedet kan direktivet på sigt give anledning til, at privathospitaler afsøger det udenlandske marked. Vi ser allerede nu enkelte danske privathospitaler, der kigger ud over landets grænser, og vores gode renommé på hospitalsområdet giver os nogle fordele i forhold til andre lande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danmark er verdensmestre i gymnasieuddannelser
Next post Trods sne og slud kom posten ud i 2010