Syddansk Universitet vil uddanne pædagoger med speciale i samspil mellem kulturer og sprog

En ny uddannelse i interkulturel pædagogik skal give efterspurgte kompetencer inden for arbejde med børn og voksne med anden etnisk baggrund.

Globaliseringen og den flerkulturelle samfundsudvikling ændrer vilkårene for at arbejde med pædagogik. I stadig flere pædagogiske sammenhænge er det hverdag at skulle forholde sig til en mangfoldighed af sprog, kulturer, etniciteter og en øget forskellighed af væremåder og tænkemåder.

De flerkulturelle udfordringer er for mange på arbejdsmarkedet et nyt vilkår, der af og til ender med konfliktoptrapning, misforståelser, vold, stress og rådvildhed – i stedet for det modsatte.

Efterspurgte kompetencer
For at kvalificere og professionalisere pædagogisk arbejde, der i stigende grad finder sted under flerkulturelle vilkår, er der på alle uddannelsesniveauer brug for udvikling af og uddannelse i at arbejde med interkulturel pædagogik. Det er baggrunden for, at Syddansk Universitet fra september 2011 udbyder en ny bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik.

Uddannelsen har to linjer – en med arabisk og en med dansk som andetsprog. Fælles for begge linjer er undervisning i pædagogik, kultur, socialisationsmønstre, identitet og sprog.

– Uddannelsen er en nyskabelse med sit dobbelte fokus på pædagogik og sprog og med sin særlige vinkel på interkulturel pædagogik. Formålet er at uddanne pædagoger, der kan skabe samarbejde på tværs af forskelligheder, siger dekan for Det Humanistiske Fakultet Flemming G. Andersen.

Uddannelsen henvender sig til studerende, der vil arbejde med kommunikation, læring og pædagogik i et interkulturelt perspektiv.

– Både private og offentlige organisationer efterspørger medarbejdere, der har viden og kompetencer til at arbejde professionelt med interkulturel pædagogik i såvel en dansk som en global kontekst, siger institutleder Anne Jensen, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.

Uddannelsen er opstået i et samarbejde mellem Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Center for Mellemøststudier og Institut for Sprog og Kommunikation på Syddansk Universitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mæglerne: Store forskelle mellem land og by
Next post Cyklens gear frøs fast