Unge skal lære at starte virksomhed

Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog på sit møde i onsdags at reservere penge til at styrke entreprenør-ånden hos unge i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Samlet er der tale om en indsats til godt 50 mio. kroner.

Der er brug for mange flere dygtige iværksættere, der kan få nye ideer og sætte skub i erhvervslivet. Det er baggrunden for, at Region Midtjylland nu iværksætter en større indsats, der retter sig mod det regionale uddannelsessystem på alle niveauer – fra folkeskolen over ungdomsuddannelserne og de lange videregående uddannelser.

De unge skal simpelthen indføres i en foretagsomhedskultur og uddannes i entreprenørskab, og det skal ske på flere måder:

• Der skal udvikles nye fag og nyt undervisningsmateriale

• Underviserne skal efteruddannes

• De unge skal inviteres til at deltage i events og konkurrencer

• Der skal etableres studentervæksthuse på de videregående uddannelser

Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen er det nødvendigt at stimulere de unges evner inden for kreativitet, innovation og entreprenørskab.

– Vi har brug for iværksættere, der skaber nye arbejdspladser, vækst og beskæftigelse, og for entreprenante medarbejdere, der tænker kreativt og fornyr de eksisterende arbejdspladser i regionen. Med denne indsats vil flere studerende få kompetencer og inspiration til at starte egen virksomhed når de afslutter uddannelsen, siger Bent Hansen.

National fond
Fra nationalt hold er der også fokus på at styrke indsatsen for uddannelse i entreprenørskab. Regeringen lancerede i 2009 Strategi for uddannelse i Entreprenørskab, og et af de centrale initiativer her er Fonden for Entreprenørskab, som har til formål at fremme uddannelse af undervisere, udvikling af undervisningsmetoder og undervisningsforløb for elever og studerende på alle uddannelsesretninger.

Den kommende regionale indsats gennemføres da også i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og følgende uddannelsesinstitutionerne på følgende niveauer: Folkeskolen, ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og akademierne, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Derudover medvirker Aarhus Universitet, der netop har vundet konkurrencen om etablering af Det entreprenørielle Universitet. Bag dette initiativ står Danmarks Vækstråd, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Elementerne i indsatsen
Den regionale indsats for en styrkelse af iværksætterkulturen vil have fokus på følgende elementer

• Udvikling af nye fag, kurser og undervisningsmateriale
Udbuddet af fag, kurser og materialer til undervisning i og om entreprenørskab øges og der skal udvikles og afprøves forskellige undervisningsmetoder og – teknikker.

• Efteruddannelse af undervisere
Underviserne er nøglen til mere og bedre entreprenørskabsundervisning og der skal derfor fokuseres på udvikling af lærernes kompetencer i form af uddannelse og videreuddannelse af underviserne samt etablering og facilitering af undervisernetværk.

• Fremme af en foretagsomhedskultur gennem events og konkurrencer
Fokus i indsatsen skal ikke alene rettes mod fag og undervisning, men også mod aktiviteter som camps og konkurrencer, der styrker de studerendes evner til at tænke i muligheder og vise handlekraft og således medvirker til udvikle en entreprenøriel tankegang hos de studerende.

• Etablering af studentervæksthuse
Der skal etableres studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner for at fremme kreativitet, innovation og entreprenørskab hos de studerende. De studerende skal have mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside og skal i forløbet tilbydes coaching og facilitering.

Pengene
Region Midtjylland har reserveret 10,5 mio. kroner til indsatsen, herudover er indstillet en medfinansiering fra EU på 25 mio. kroner og der forventes en medfinansiering fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og Fonden for Entreprenørskab på ca. 17 mio. kroner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Cyklens gear frøs fast
Next post Fotogalleri: Vinterfugle