Amagerbanken er krakket

Efter et par år med store økonomiske usikkerheder er Amagerbanken gået konkurs.Statens skraldespandsselskab, Finansiel Stabilitet overtager banken.
Amagerbanken er krakket - Statens skraldespandsselskab overtager. Foto: Amagerbanken.

“Bankens ledelse har efterfølgende besluttet at lade banken afvikle af Finansiel Stabilitet, og på den baggrund er der indgået aftale om, at en del af bankens virksomhed overdrages til Finansiel Stabilitet”, står der i en pressemeddelelse fra Finansiel Stabilitet.

Kunderne sikret – aktionærerne taber deres penge
Bankens kunder er sikret gennem indskydergarantifonden for beløb på op til ca. 745.000 kr, men kunder med større indeståender må imødese tab på ca. 41% i forbindelse med bankens afvikling for beløb over de 745.000 kroner.
Bankens aktionærer, herunder finansmanden Carsten Ree som tidligere har investeret 800 millioner kroner i et forsøg på at redde banken, må se deres investering tabt.
Aftalen med Amagerbanken
Amagerbanken overdrager med virkning fra 6. februar 2011 samtlige sine aktiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabilitet. Betalingen for aktiverne er foreløbigt fastsat til 15,2 mia. kr. svarende til ca. 59% af usikrede, ikke-efterstillede krav. Betalingen har form af, at datterbanken overtager forpligtelser for samme beløb fra Amagerbanken. Den endelige betaling fastsættes i løbet af 3 måneder af vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Hvis den endelige betaling overstiger den foreløbige, vil datterbanken  overtage yderligere forpligtelser. For øjeblikket er der kendte forpligtelser på 13,2 mia. kr. som ikke overtages, heraf udgør efterstillede forpligtelser 2,6 mia. kr. og forpligtelser med individuel statsgaranti 5,6 mia. kr.
Datterbanken tilføres kapital og likviditet fra Finansiel Stabilitet A/S, således at den opfylder kapital- og likviditetskravene i lov om finansiel virksomhed. Hvis afviklingen fører til et overskud, der overstiger Finansiel Stabilitets indskud forrentet med et markedsbaseret afkastkrav, vil dette overskud blive anvendt til dækning af de forpligtelser, som ikke er overført til datterbanken. Bestyrelsen i Finansiel Stabilitets nye datterbank udgøres af Amagerbanken A/S’ hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelse, som har ansat Steen Hove som adm. direktør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Flere fyrværkeriskader nytårsnat
Next post Mubarak vil ikke gå af