DF: Straf ikke de frivillige for deres ulønnede arbejde

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har vundet en sag i Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Nordjylland, hvor Hjørring Kommune ville trække en volleyballdommer i kontanthjælp, fordi han havde modtaget skattefri godtgørelse for sin dommergerning.

DIF mener, at sagen har principiel karakter, da det er grotesk at straffe personer økonomisk for at udføre frivilligt arbejde.

Når man modtager kontanthjælp, kan man ikke samtidig modtage omkostningsgodtgørelse på 200 kr. for at dømme en volleyballkamp uden at blive trukket i kontanthjælpen. Nogenlunde sådan lød meldingen fra Hjørring Kommune til en lokal volleyballdommer i begyndelsen af 2010. DIF gik ind i sagen, da den har principiel karakter og er et eksempel på kommunal smålighed, som gør det svært at være frivillig i idrætsverdenen.

– Sagen fra Hjørring Kommune er grotesk. Vi har med en kontanthjælpsmodtager at gøre, som vælger at bruge sin fritid på at dømme nogle volleyballkampe og dermed udføre frivilligt arbejde for et af vores specialforbund. Efterfølgende mener kommunen så, at han skal straffes økonomisk for sin indsats. Der er tale om kommunal smålighed i den helt store stil, siger DIF’s direktør Karl Chr. Koch og fortsætter:

– Volleyballdommeren fik 200 kr. i omkostningsgodtgørelse pr. kamp som bl.a. skulle dække hans telefonudgifter, vask af tøj og lignende i forbindelse med kampene. Herudover fik han efter de gældende regler dækket transport- og rejseudgifter i forbindelse med dommergerningen. Men disse beløb var ren og skær dækning af hans udgifter og er jo derfor ikke penge, han har tjent eller har overskud på. Når vi taler beløb i den størrelsesorden, er det nok de færreste, der udfører frivilligt arbejde for pengenes skyld. Og det er i hvert fald ikke noget, som man bliver rig af. Derfor er vi meget glade for, at beskæftigelsesankenævnet gav DIF medhold i, at kommunens tidligere afgørelse skulle ophæves. Alt andet ville have været endnu en kommunal hindring for det frivillige idrætsarbejde.

Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Nordjylland brugte bl.a. som begrundelse for dets afgørelse, at den daværende skatteminister tilbage i 1994 blev stillet et spørgsmål om, hvorvidt idrætsdommere kan modtage omkostningsgodtgørelse i forbindelse med kampe. I besvarelsen fra skatteministeren lød det, at når idrætsdommere alene modtager den maksimale skattefri dommergodtgørelse, så skal disse udbetalinger ikke fratrækkes i hverken kontanthjælp eller andre offentlige ydelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Kæntring tager mange måneder at opklare
Next post Hvert fjerde hus står til salg i under tre måneder