Forbedret driftresultat på trods af færre breve

Post Danmark fik i 2010 et driftsresultat på 388 mio. kr. Det er et markant lavere niveau end tidligere, men der er alligevel tale om en forbedring på 252 mio. kr. i forhold til 2009.

– I 2010 faldt antallet af sendte breve med 10 %, hvilket er på niveau med nedgangen i 2009, som kan betegnes som historisk høj. Post Danmarks omsætning faldt derfor med 755 mio. kr. i forhold til 2009. Danmark er det land i verden, hvor digitaliseringen har haft størst effekt på antallet af fysiske breve, og det forventer vi vil fortsætte i de kommende år, siger viceadministrerende direktør i Posten Norden og administrerende direktør i Post Danmark A/S, K. B. Pedersen.

Det kraftige fald i antallet af breve har nødvendiggjort en omfattende effektivisering i Post Danmarks drift.

– Vi har effektiviseret driften betydeligt og forventer at fortsætte denne udvikling de kommende år. Det er bydende nødvendigt, når omsætningen falder så kraftigt. Der er dog grænser for, hvor meget yderligere vi i de kommende år kan reducere omkostningerne, da vi under alle omstændigheder skal opretholde distribution til samtlige adresser i landet op til 6 dage om ugen, siger K. B. Pedersen.

Årets samlede resultat for 2010 blev på 297 mio. kr. efter skat mod et resultat på 1.640 mio. kr. i 2009.

– Det store fald dækker over, at vi i 2009 havde en betydelig engangsindtægt på salget af Post Danmarks ejerandel i det belgiske postselskab bpost, det tidligere De Post – La Poste. Men i lyset af konjunkturerne i Danmark og det pressede brevmarked, er der samlet set tale om et tilfredsstillende resultat, siger K. B. Pedersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Forældrene skal ringe til skolen, når børnene er syge
Next post Nyt byrum ved Skuespilhuset i København