Birte Rønn stopper som minister – uvildig undersøgelse sættes igang

Birthe Rønn Hornbech stopper som integrationsminister og kirkeminister, det oplyser statsminister Lars Løkke Rasmussen efter han har modtaget integrationsministerens redegørelse om behandling af infødsretansøgninger fra statsløse personer født i Danmark.

– Jeg er tilfreds med, at der nu er kommet en redegørelse om sagen fra integrationsministeren. Redegørelsen viser, at 36 statsløse personer fejlagtigt har fået afslag på at få dansk indfødsret, og at Folketinget burde have været orienteret om sagen på et væsentligt tidligere tidspunkt, end det skete, siger Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

– Jeg har noteret mig, at integrationsministeren har beklaget disse forhold og har rettet op på de skete fejl ved af egen drift at genoptage de 36 sager og ved at iværksætte tiltag i forhold til statsløse personer, der kan være vejledt forkert om deres rettigheder.

Uvilding undersøgelse af sagen
Der skal nu gennemføres en uvildig undersøgelse af sagsforløbet.

– Regeringen har i lyset af de mange spørgsmål, sagen har givet anledning til, imidlertid ud fra en samlet vurdering besluttet, at der bør gennemføres en uvildig undersøgelse af sagen. Der nedsættes derfor nu en undersøgelseskommission, fortæller statsministeren og fortsætter:

– Justitsministeren vil straks iværksætte udarbejdelsen af et kommissorium for undersøgelsen og derefter forelægge det for Folketinget.

– Birthe Rønn Hornbech ophører som integrationsminister og kirkeminister og udtræder dermed af regeringen, slutter statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mere end 4200 sigtelser mod personer fra rocker- og bandemiljøet
Next post Birthe Rønn og Tina Nedergaard ude af regeringen