DSB har passagerrekord trods hårdt år

tadigt flere vælger at køre på skinner frem for på asfalt.

Sidste år satte rekordmange kunder sig til rette i et af DSB’s tog og lod bilen stå hjemme i carporten. Hele syv millioner flere kunder end året før tog toget i 2010. Det svarer til en kundevækst på fire procent, og til at DSB 198 millioner gange i løbet af året servicerede en rejsende, hvilket er det højeste nogensinde.

Det viser nye tal i DSB’s dugfriske årsregnskab for 2010.

Og det endda til trods for, at DSB og DSB’s passagerer i 2010 havde et hårdt år, der var præget af hele to ekstremt hårde vintre i starten og slutningen af året.

– Vi har i 2010 cementeret vores kundevækst i Danmark, samtidig med at færre vælger bilen. Det er en rigtig god udvikling. Når det er sagt, må vi også konstatere, at 2010 var et hårdt år for DSB og ikke mindst for DSB’s kunder. De to ekstremt hårde vintre har budt på en del forsinkelser for vores kunder, og den har været ekstremt dyr for DSB, siger DSB’s konstituerede administrerende direktør Klaus Pedersen.
Bilen får baghjul

DSB’s indtog på det tyske marked i 2010 ved erhvervelsen af operatørselskabet VIAS er sammen med nye svenske operationer og en stigning i antallet af danske kunder på fem procent blandt årsagerne til fremgangen.

Markedet for persontransport i Danmark har i en lang periode været påvirket af den økonomiske krise og den negative påvirkning af ledigheden og privatforbruget, og DSB’s fremgang skal også ses i lyset af, at Vejdirektoratet netop har opgjort, at den landsdækkende biltrafik i 2010 gik tilbage med 1,3 procent i forhold til 2009.

En historisk høj kundevækst i DSB’s fjern- og regionaltrafik på fire procent og en vækst på hele syv procent for S-tog glæder den administrerende direktør. Men det huer ham naturligvis ikke, at kunderne i vintermånederne har fået et dårligt produkt, og ej heller at bundlinjen bærer præg af de mange udgifter til den hårde vinter.

Dyre kundeinitiativer
Koncernens resultat før skat udgjorde 173 millioner kroner i 2010, hvilket er 127 millioner kroner mindre end det forventede. Afvigelsen er dels en konsekvens af det hårde vintervejr, og DSB har derudover af forsigtighedshensyn besluttet ikke at gennemføre en forlængelse af brugstiden for togmateriel.

– Jeg kan selvfølgelig ikke være tilfreds med det resultat, vi har opnået. Men vi har været nødt til at ofre ekstremt mange ressourcer på at minimere generne for vores kunder. 85 millioner kroner alene i forhold til vinterberedskab og udbedringer af vinterskader på vores materiel. Derudover er vi fortsat den kurs, vi har udstukket, med konstant at komme med nye, innovative produkter til vores kunder. Også det koster på bundlinjen. Til gengæld kvitterer kunderne ved at strømme til toget og i form af høj kundetilfredshed, konstaterer Klaus Pedersen.

2010 er det år, hvor DSB har skabt flest nye produkter for kunderne. Og havde det ikke været for det hårde vintervejr, havde 2010 også budt på nye rekorder for tog til tiden. Den vinterfri periode fra marts til november bød således på flere rekordmåneder og markant færre forsinkelser end året før.

Faktaboks:

På det danske marked steg antallet af kunder med 5 procent – eller knapt 7 millioner ekstra kunder. Fra 153 mio. kunder i 2009 til 160 mio. kunder i 2010.

DSB’s fjern- og regionaltogstrafik havde en historisk høj kundevækst på 4 procent, og transporterede således knapt 49,5 mio. kunder rundt i landet i 2010 mod 47,5 mio. passagerer i 2009. I Østdanmark steg cirka 1,2 millioner flere kunder på et fjern- og regionaltog i forhold til året før, mens knap en halv million flere passagerer blev transporteret af DSB i Vestdanmark end året før.

Den københavnske S-bane kørte i 2010 med 85 mio. kunder mod 79,5 mio. kunder året før – hvis svarer til hele 7 procents kundevækst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Raw Food Festival i Danmark
Next post Folketinget tager stilling til Libyen-aktion i aften