Forlig i Bonusbank-sagen sikrer kompensation til bankkunder

Der er indgået forlig i sagen om Bonusbankens salg af de mest risikable Scandinotes-obligationer til bankens detailkunder. Forliget giver kunderne størstedelen af deres tab igen.

Omkring 70 tidligere kunder i den nu afviklede Bonusbank kan se frem til at få godtgjort størstedelen af det tab, de fik ved at købe de mest risikable af de såkaldte Scandinotes-obligationer. Det svarer til et samlet beløb på 13.400.000 kr.

Forliget er resultatet af et længerevarende forhandlingsforløb mellem Forbrugerombudsmanden, afviklingsselskabet efter Bonusbanken, advokat Torkil Rasmussen, der repræsenterer de fleste af investorerne, der har investeret i Scandinotes-obligationerne og Vestjysk Bank, som er gået ind i sagen, fordi den i september 2008 overtog Bonusbankens bankaktiviteter, og en del af de berørte bankkunder.

Idet Bonusbanken var under afvikling, da obligationerne blev udsat for de store tab, havde køberne ingen mulighed for at få deres sag prøvet ved at klage til Pengeinstitutankenævnet, ligesom banken heller ikke var omfattet af Bankpakke I.

– Når jeg valgte at gå ind i denne sag, skyldtes det bl.a. disse kunders særlige situation. Som kunder i en bank under afvikling havde de ingen mulighed for at klage til Pengeinstitutankenævnet og få prøvet deres sag ad denne vej. Derfor var en retssag eller et forlig mellem parterne eneste udvej, siger Henrik Øe, der roser de involverede parter for at have gået konstruktivt ind i forhandlingsforløbet.

– Jeg er gået efter en forligsmæssig løsning, da det ville gavne de berørte kunder mest. I stedet for at bruge de begrænsede midler, der var tilbage i Bonusbanken til at føre retssag for, får kunderne nu dækket en stor del af deres tab. Det er meget positivt, og navnlig er jeg glad for, at Vestjysk Bank, der ikke har ansvaret for salget af de risikable obligationer, har medvirket til og arbejdet for, at samtlige berørte investorer får kompensation. Det fortjener ros, siger han.

Afviklingsselskabet bidrager med hovedparten af erstatningsbeløbet, og Vestjysk Bank bidrager med en mindre andel.

Investering i Scandinotes-obligationer kræver grundig rådgivning
Omdrejningspunktet for forliget er, at køberne af Scandinotes-obligationerne ikke mente, at de havde fået den behørige rådgivning fra Bonusbanken om, hvor risikable disse obligationer var – med store tab til følge.

En vurdering, som Forbrugerombudsmanden er enig i.

– Investering i Scandinotes-obligationer forudsætter grundig rådgivning i produktets risici og faldgruber. Jeg har set flere eksempler på kunder, der kommer i klemme på grund af mangelfuld rådgivning, og jeg holder derfor et vågent øje med sager af denne type, siger forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Også Pengeinstitutankenævnet har i dets praksis fastslået, at Scandinotes-obligationerne er af en sådan type, at bankerne skal foretage en grundig rådgivning forud for en anbefaling om investering i disse, herunder rådgivning om obligationernes opdeling i trancher – dvs. i andele eller portioner – hvortil der er knyttet forskellige niveauer af sikkerhed. Denne opdeling betyder således, at den laveste Junior tranche skal bære alle tab fuldt ud før Mezzanine tranchen, der igen skal dække alle tab før Senior tranchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Advarsel mod kosttilskud fra Sublimsport
Next post Sarah vandt X Factor 2011