Miljølaboratorier dømt for kartelaftale

Miljølaboratorierne Milana A/S og Miljølaboratoriet I/S er dømt for at have aftalt deres tilbudsgivning i strid med konkurrenceloven.

Retten i Glostrup har idømt hvert af selskaberne en bøde på 500.000 kroner. De to direktører i selskaberne har fået en bøde på hver 25.000 kr.

I forbindelse med bødefastsættelsen anfører retten: ”Ved bødefastsættelsen bør der tages udgangspunkt i de principper, der er anført i forarbejderne til konkurrenceloven fra 2002. Endvidere bør der tages hensyn til virksomhedernes beskedne markedsandele og deres meget beskedne fortjeneste af kontrakterne med de to miljøcentre.”

Sagen vedrører et udbud om laboratorieundersøgelser for Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster, som de to miljølaboratorier vandt i 2007.

Konkurrencestyrelsen modtog i 2007 en anonym henvendelse om, at der var sket tilbudskoordinering mellem de bydende virksomheder i forbindelse med udbuddet. Resultatet af udbudsrunden var en væsentlig forhøjelse af prisen på de laboratorieundersøgelser, der blev udbudt.

Efterfølgende blev sagen overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Efterforskningen førte til, at SØK rejste tiltale mod laboratorierne i februar 2010.

– Dommen understreger, at det er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, når virksomheder aftaler hvordan de skal byde ved et udbud, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing og fortsætter:

– Karteller er meget skadelige for samfundet. De sætter konkurrencen ud af kraft, og kunderne kommer til at betale alt for høje priser.

– I denne sag har de ulovlige aftaler ført til en ringere sundhedskontrol end nødvendigt. De to miljøcentre måtte reducere deres aktiviteter, fordi de indkomne tilbud var væsentligt dyrere, end de havde ventet, slutter Agnete Gersing.

Baggrund:

• Primo 2007 gennemførte Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing F. et miniudbud af laboratorieundersøgelser.
• Begge miljøcentre fik kun ét tilbud i udbudsrunden.
• Milana bød på Miljøcenter Nykøbing F. og Miljølaboratoriet I/S bød på Miljøcenter Roskilde.
• Priserne var væsentligt højere end forventet. Resultatet blev, centrene måtte reducere deres aktiviteter.
• Miljølaboratoriet I/S er et fælleskommunalt selskab ejet af en række kommuner på Københavns vestegn. Selskabet er efterfølgende solgt til en anden laboratorievirksomhed, Eurofin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Sarah vandt X Factor 2011
Next post Netbutikker sjofler lovpligtig mail