Minister iværksætter skærpet tilsyn med Københavns Universitet

Tidligere i dag blev konklusionerne i kammeradvokatens redegørelse om hjerneforskere Milena Penkowa offentliggjort og i den forbindelse har Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen besluttet at iværksætte et skærpet tilsyn med Københavns Universitet.

Videnskabsministeren vil nu føre skærpet tilsyn med Københavns Universitet. Foto: Thue

– Der ligger nu en omfattende, faktuel fremstilling af sagsforløbet på KU, der er igangsat en faglig gennemgang af Milena Penkowas forskningsfaglige produktion, Udvalgene for Videnskabelig Uredelighed gennemgår de sager, som er anmeldt, og Rigsrevisionen undersøger KU’s fondsadministration. Dertil kommer, at Videnskabsministeriet har lagt alle dokumenter frem vedrørende ministeriets håndtering af sagen, siger videnskabsministeren og fortsætter:

– Det har været fremført, at der har fundet nepotisme sted i KU’s håndtering af “Penkowa-sagen”. Det har Kammeradvokaten vurderet ikke er tilfældet. Kammeradvokaten fastslår endvidere, at der ikke er foregået noget ulovligt, som pligtmæssigt skal føre til afskedigelse af rektor.

– Jeg har også bedt om bestyrelsens vurdering af sagens håndtering på KU. Bestyrelsen har over for mig udtrykt, at den ikke kunne have håndteret sagen anderledes, end tilfældet har været.

– Jeg er ikke enig i bestyrelsens vurdering. Jeg mener, der undervejs i sagens forløb er sket en række fejlskøn, som en ansvarlig bestyrelse må forholde sig til. Jeg efterlades med indtrykket af en mangelfuld opfølgning, hvilket giver mig anledning til at rette en meget alvorlig kritik mod KU’s bestyrelses håndtering af sagen, siger Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Skærpet tilsyn
Videnskabsministeren tager efter redegørelsen initiativ til et skærpet tilsyn af universitetet, indtil forholdene er bragt i orden. Der skal også være en tæt dialog med bestyrelsesformanden om, hvorledes bestyrelsen agter at genskabe tilliden til KU og så skal der ske en opfølgning på Kammeradvokatens kritikpunkter.
Desuden vil hun vurdere, om hun som tilsynsmyndighed finder at der skal følges op på andre kritiske forhold.

– Vi har i Danmark en universitetslov, der sikrer universiteternes selvstyre. Det er et princip, vi skal værne om. Men det fordrer, at selvstyret forvaltes med største ansvarlighed og årvågenhed over for uregelmæssigheder, siger Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen og fortsætter:

– Der er ikke grundlag for at afsætte bestyrelsen. Det kræver, at der er sket et egentligt lovbrud, eller at selve videreførelsen af KU er i fare. Det er ikke tilfældet her.

– Jeg ønsker ikke at ændre princippet om universiteternes selvstyre. Vi har en historisk tradition for, at universiteterne er frie og uafhængige. Det sikrer den nuværende model. Men vi må også konstatere, at universiteterne har en stor samfundsmæssig betydning som ramme for uddannelse og forskning. Derfor skal vi fra samfundets side kunne have fuld tillid til det, som sker på universiteterne. Derfor iværksætter jeg et skærpet tilsyn på KU.

– Der skal ikke herske tvivl om, at jeg ser på denne sag med stor alvor. Den har skadet tilliden til KU, og til dansk forskning. Denne tillid skal genetableres så hurtigt som muligt, slutter videnskabsministeren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post De danske kampfly er stadig indsat i Libyen
Next post Minister åbner for kulegravning af Sander