Nydanskeres tillid til offentlige institutioner er stigende

Cirka syv ud af ti nydanskere har høj eller nogen tillid til politiet og domstolene. Seks ud af ti nydanskere har ligeledes tillid til medierne. Tilliden til offentlige institutioner og medierne er generelt stigende.

– Det er glædeligt, at nydanskeres tillid til politiet og andre offentlige institutioner er stigende. Det er et udtryk for, at nydanskerne er blevet bedre integreret i samfundet. Det er især opmuntrende, at tilliden er voksende blandt nydanskere med oprindelse i lande, hvor tilliden til offentlige institutioner ofte er begrænset, siger integrationsminister Birthe Rønn Hornbech.

Integrationsministeriet har fået stillet en række spørgsmål til nydanskere med oprindelse i en række udvalgte ikke-vestlige lande om deres tillid til udvalgte offentlige institutioner og medierne. Af tabel 1 nedenfor fremgår det, hvordan de adspurgte har svaret på spørgsmålene om, hvor stor tillid de har til en række offentlige institutioner og medierne i 2009 og 2011.

Tallene viser, at de adspurgte har mindre tillid til medierne sammenlignet med de offentlige institutioner, som undersøgelsen omfatter.

I 2011 har 31 pct. af det adspurgte svaret, at de har lav tillid til medierne. Til sammenligning har 23 pct. udtrykt en lav grad af tillid til Folketinget, mens kun 14 pct. af det adspurgte har lav tillid til politiet og domstolene. Derudover ses det, at politiet er den offentlige institution, hvortil flest af de adspurgte har en høj grad af tillid (53 pct.), efterfulgt af domstolene, hvortil 45 pct. af de adspurgte har givet udtryk for en høj grad af tillid.

Tilliden til både de offentlige institutioner og medierne er generelt steget fra 2009 til 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Gadaffi og hans børn efterlyses af Interpol
Next post SKAT har fundet narko for over 47 millioner kroner