Ingen sigtelse mod Hizb-ut-Tahrir

Foreningen Hizb-ut-Tahrir overtrådte ikke straffeloven i forbindelse med det offentlige møde i Den Sorte Diamant 21. januar. Det vurderer Københavns Politi.

– Vi har taget sagen op af egen drift og kigget på foreningens invitation til mødet, ligesom vi har skaffet os kendskab til, hvad der passerede på mødet. Invitationen kan måske læses på flere måder, når foreningen skriver, at det islamisk set er uacceptabelt at være passiv. Men vi vurderer, at der ikke er bevis for, at Hizb-ut-Tahrir har overtrådt straffeloven, når vi sammenholder invitationen med deres pressemeddelelse og det, foreningens repræsentant sagde på mødet, sigerpolitiadvokat Dorit Borgaard.

Københavns Politi har især lagt vægt på, at foreningen i sin pressemeddelelse afviste, at invitationen skulle opfordre til væbnet oprør. Desuden understregede foreningens repræsentant på mødet flere gange, at opfordringen til ”ikke at være passiv” betyder, at man som herboende muslim skal deltage aktivt i samfundsdebatten om krigen i Afghanistan – og ikke, at man aktivt skal indgå i væbnet kamp.

– Ytringerne er desuden fremsat som led i en offentlig debat om Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. I den situation må ytringsfriheden veje tungt, siger Dorit Borgaard.

Samlet finder Københavns Politi, at formålet med ytringerne ikke har været at tilskynde til fjendtligheder eller fremmed indblanding i den danske stats forhold. Der har heller ikke været tale om at tilskynde personer til at yde landsforræderisk bistand til fjenden eller begå terrorhandlinger mod danske soldater. Københavns Politi lukker herefter sagen.

Hizb-ut-Tahrirs invitation
I invitationen til debatmødet om ”Afghanistan: De skandinaviske regeringer i USA’s tjeneste” stod bl.a. følgende: ”Debatmødet vil også sætte fokus på pligten til væbnet modstand for muslimerne i Afghanistan og omegn. Vi anser denne modstand som fuldt ud legitim”. Der stod også, at ”Vi har alle sammen et ansvar! Det er islamisk set uacceptabelt at være passiv og det er ikke tilstrækkeligt bare at være imod krigen på det moralske plan”.

Invitationen var illustreret med en fotocollage med soldater, der bar på kister smykket med danske, norske og svenske flag.

Hizb-ut-Tahrirs pressemeddelelse
Invitationen førte til en omfattende debat i medierne, hvor flere debattører gav utryk for, at invitationen opfordrede til at slå danske soldater ihjel. Foreningen sendte derfor en pressemeddelelse ud, hvor den bl.a. skrev:

– Den legitime modstand mod besættelsen indbefatter ikke borgerkrig eller drab på uskyldige borgere i Vesten” og ”Den absurde påstand om, at vores budskab rummer en skjult opfordring til væbnet oprør i Danmark, er et desperat forsøg fra politikernes side på at fordreje selve budskabet.

Hele debatmødet blev vist live på internettet.

FAKTA

Københavns Politi har vurderet sagen ud fra tre bestemmelser i straffeloven:

* Straffelovens § 100 forbyder tilskyndelser til fjendtligheder mod den danske stat eller til en fremmed magts indblanding i den danske stats anliggender.
* Straffelovens § 102 forbyder landsforræderisk bistand til fjenden under krig.
* Straffelovens § 136 forbyder tilskyndelse til forbrydelse eller billigelse af visse forbrydelser (som terrorhandlinger mod danske soldater i Afghanistan).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Kommissionen stævner Danmark for forsinkede vandplaner
Next post Prins Joachim hjælper unge eks-kriminelle i job