Politiet udliciterer serviceopgaver for 250 mio. kroner


Rigspolitiet begynder nu arbejdet med at forberede udbud af serviceopgaver som rengøring, intern service, bygningsvedligehold og håndværkerservice til samlet hen ved 250 mio. kroner. Det sker i bestræbelserne for at effektivisere og fokusere ressourcer samt ledelseskræfter på politiets kerneopgaver påbegynder

Rigspolitiet forbereder i øjeblikket udbudsmateriale med henblik på at gennemføre et større offentligt udbud af en række serviceopgaver inden for facility management området, som hidtil har været varetaget internt enten i Rigspolitiet eller i politikredsene. Det gælder bl.a. bygningsvedligehold, intern service og rengøring. Hertil kommer Rigspolitiets trykkeri og depot.

Billigere, målrettet service
Politiets ressourceforbrug inden for disse områder er på i alt 251 mio. kroner årligt, men konsulentvirksomheden McKinseys analyser indikerer, at der kan opnås en årlig besparelse på ca. 31 pct., svarende til 78 mio. kroner, ved udlicitering af opgaven.

– Med udbud af disse serviceopgaver, som jo vel at mærke ikke er vores kerneopgave, følger vi udviklingen for store organisationer. Vi ved fra andre virksomheder, at det er muligt at finde meget professionelle leverandører af integrerede serviceløsninger, og vi er samtidig sikre på, at det er muligt at opnå en betydelig besparelse uden at gå på kompromis med understøttelsen af løsningen af vores politimæssige kerneopgaver, siger koncernservicechef i Rigspolitiet Bettina Jensen.

Udbud af alle opgaver
Rigspolitiet har analyseret området gennem de seneste måneder. Resultaterne – som ligger i forlængelse af budgetanalysens anbefalinger – peger på nødvendigheden af en reorganisering af hele politiets facility management område samt gennemførelse af et samlet udbud af serviceydelserne. Dette forventes således at give de største og mest effektive besparelser – også fordi leverandøren får bedre mulighed for at optimere opgavevaretagelsen og opnå de fornødne synergier.

– Det er selvfølgelig afgørende for os, at de medarbejdere, som bliver berørt af, at vi lægger en lang række serviceopgaver ud til en ekstern leverandør, bliver behandlet ordentligt. Vi er allerede i dialog med personaleorganisationerne, og dette arbejde intensiveres efterhånden, som vi kommer tættere på. Det står dog klart, at medarbejderne vil være omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Samtidig er det også værd at understrege, at beskyttelsen af medarbejderne mod afskedigelse er bedre ved at gennemføre effektivisering gennem udlicitering, end hvis vi skulle have opnået de samme besparelser gennem intern optimering, siger Bettina Jensen.

Arbejdet med udbudsmaterialet forventes afsluttet i det tidlige efterår 2011, hvorefter leverandøren forventes valgt i maj 2012. De nye aftaler implementeres med henblik på at træde i kraft i september 2012.

One thought on “Politiet udliciterer serviceopgaver for 250 mio. kroner

  1. Er politiets egen organisation virkelig så dårlig til at udvælge lederes til at styre tropperne, at man ved at sætte private aktører ind kan spare skræmmende 30%?
    Så var det vel egentlig ledelsen af facility management, der skulle udliciteres.
    Mærkeligt, at McKinsey ikke har set den vinkel, deres høje honorarer til trods. Hmmmm.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Riget sparer en tredjedel af blodet
Next post Spabade, cykler og sofaer flyder på vejene