40 mio. kr. til international klimafond

Danmark har afsat 40 mio. kr. til den internationale klimafond, Global Climate Partnership Fund, der yder lån til husholdninger og små virksomheder i udviklingslandene.

40 mio. kr. fra Klimapuljen 2011 er afsat til den internationale klimafond, Global Climate Partnership Fund, der i 2009 er etableret på tysk initiativ. Fonden yder lån til husholdninger og små virksomheder i udviklingslandene.

Fondens formål er med begrænsede offentlige midler at mobilisere privat kapital til klimainvesteringer i udviklingslandene. Fonden stiler efter at skaffe en kapital inden for de første år på 300 mio. dollars. Danmark er blandt de første offentlige donorer hertil. Med sit bidrag vil Danmark også være med til at dække de første tab som måtte opstå på fondens udlån. Den offentligt finansierede risikoafdækning gør det mere attraktivt for private investorer at skyde penge i fonden, fordi risikoen for tab begrænses.

Det forudses, at for hver krone det offentlige skyder ind i fonden, kan det mobilisere op til seks kroner fra private investorer. Ud over det danske bidrag har Verdensbankens privatsektorvindue, IFC, netop besluttet at skyde 75 millioner USD i fonden.

I forbindelse med undertegnelsen af aftalen med Global Climate Partnership Fund siger udviklingsminister Søren Pind:

– Det tyske initiativ med denne fond er meget støtteværdigt. Denne internationale fond er et godt eksempel på, hvorledes man kan mobilisere privat kapital til klimainvesteringer i udviklingslandene for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Mobilisering af privat finansiering er helt afgørende for at imødekomme det stigende behov for finansiering af klimainvesteringer i udviklingslandene. Desuden glæder det mig, at også International Finance Corporation, IFC, er gået ind i denne fond. Vi indgik en samarbejdsaftale med IFC sidste år, og jeg ser en mulighed for, at vi kan udbygge vort samarbejde i Global Climate Partnership Fund.

– En af de helt store udfordringer, vi står overfor, er, hvordan vi får rejst tilstrækkelige midler til at nå målsætningen om at mobilisere 100 mia. USD i 2020. Faktum er, at ca. 85 procent af de globale pengestrømme er private midler. Det handler derfor alt andet lige om at få kanaliseret disse private midler over i klimainvesteringer. Med den tyske internationale klimafond, som vi tilsluttede os ved COP16 i Cancun, kan vi med offentlige midler skabe en løftestang, der mobiliserer endnu flere private midler til investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet i udviklingslandene. Det virkelig smarte ved fondens konstruktion er, at de offentlige midler vil være med til at begrænse noget af risikoen, og derved bliver fonden interessant for private institutionelle investorer, siger klima- og energiminister Lykke Friis.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Polterabend? Få tjek på forsikringen
Next post D-vitamin øger farten på sædceller