Giv altid rigtige oplysninger til dit forsikringsselskab

Det kan blive en kostbar fornøjelse, hvis du ikke afgiver korrekte oplysninger til forsikringsselskabet, når du køber en forsikring til bilen. Det slår en kendelse fra Ankenævnet for Forsikring fast.

Ingen erstatning og smidt på porten af forsikringsselskabet. Det har kostet en forsikringskunde dyrt, at han ikke gav korrekte oplysninger om sin bils motoreffekt, da forsikringen blev købt. For da bilen blev stjålet, afviste forsikringsselskabet at udbetale erstatning.

Kunden havde nemlig oplyst, at bilen havde en motoreffekt på 150 hestekræfter, da forsikringen blev købt. Men i skadesanmeldelsen oplyste kunden, at bilen havde en effekt på 225 hestekræfter, da motoren altså var blevet opgraderet med en kraftigere turbo. Det havde forsikringsselskabet bare ikke fået at vide.

Derfor afviste selskabet at udbetale erstatning og opsagde forsikringen med tilbagevirkende kraft fra tegningstidspunktet. Begrundelsen var, at kunden havde afgivet urigtige oplysninger, da forsikringen blev købt. Havde bilejeren oplyst, at bilen reelt havde 225 hestekræfter, ville selskabet slet ikke have forsikret bilen.

Selskabet vil slet ikke forsikre tunede biler, som har fået flere hestekræfter, eller hvor effekten på anden måde er ændret i forhold til, hvad bilen var "født" med, da den trillede af samlebåndet på bilfabrikken.

Den afgørelse var kunden ikke tilfreds med, og han indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring. Men her har selskabet fået medhold – kunden har ikke afgivet rigtige oplysninger om bilens motoreffekt, og derfor var selskabet i sin gode ret til at opsige forsikringen og afvise at udbetale erstatning.

- Hvis du ikke er hudløst ærlig over for selskabet og afgiver korrekte oplysninger, når du køber en forsikring, så risikerer du altså, at selskabet opsiger forsikringen med tilbagevirkende kraft. Og i yderste konsekvens får du heller ingen erstatning, hvis de urigtige oplysninger afsløres i forbindelse med en skade eller et tyveri, siger Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danskerne var klogest i 1700-tallet
Next post Danske soldater dræber fire pirater