Dagligvaremarkedet i Danmark er mindre effektivt end i andre lande

Konkurrencen på det danske dagligvaremarked er aktiv, men lovgivning hæmmer udvikling af en mere effektiv butiksstruktur. Det viser analysen ”Dagligvaremarkedet”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde i denne uge.

Planloven og lukkeloven har fremmet en butiksstruktur med mange små butikker, og gør det vanskeligt for nye dagligvarekæder at komme ind på markedet. Det er med til at begrænse konkurrencen og udviklingen på dagligvaremarkedet.

En ændring af planloven, så det bliver muligt at etablere store dagligvarebutikker – blandt andet såkaldte hypermarkeder – vil gøre markedet mere attraktivt for nye spillere, for eksempel udenlandske dagligvarekæder. Det kan skærpe konkurrencen og bidrage til øget produktivitet.

De danske dagligvarepriser ligger over gennemsnittet for sammenlignelige lande. Produktiviteten i branchen er lavere end i flere af de nordiske lande. Begge dele indikerer, at dagligvarebranchen kan blive mere effektiv.

Der er flere tegn på, at konkurrencen på dagligvaremarkedet er aktiv, selvom der er en høj koncentration blandt både dagligvarekæderne og leverandørerne. Kæderne har en moderat indtjening og kæmper om forbrugernes gunst ved blandt andet intensiv brug af kortvarige tilbud.

De mange tilbud er ikke entydigt godt for forbrugerne. Butikkerne sætter normal-priser relativt højt for at finansiere tilbuddene eller for at få tilbuddene til at se bedre ud. Det er også tidskrævende for forbrugerne at finde og handle efter tilbud.

– Selv små forbedringer af konkurrencen på dagligvaremarkedet vil give betydelige gevinster for forbrugerne. 15 procent af danskernes forbrug går til dagligvarer, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing og fortsætter:

– I Danmark har vi flere små dagligvarebutikker end i sammenlignelige lande, og de ligger tættere på hinanden. Vi har også få meget store butikker – hypermarkeder. Det har en omkostning i form af en lavere produktivitet og højere priser.

Lovgivningen er med til at begrænse udviklingen i produktiviteten og konkurrencepresset på det danske dagligvaremarked. Det gælder især planloven. Det medvirker til højere danske priser, slutter Agnete Gersing.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Forbrugerne usikre på E-numre
Next post Der er godt 3200 prostituerede i Danmark