Folketingsvalgets historie sikres digitalt

Hjemmeside om digital bevaring hjælper arkiver, biblioteker og museer i arbejdet med at langtidssikre den digitale kulturarv.

Mens det danske samfund forbereder sig på folketingsvalg senest i november 2011, står de nationale bevaringsinstitutioner klar til at bevare kilderne til valget digitalt for eftertiden.

Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Statens Arkiver driver sammen hjemmesiden digitalbevaring.dk, som samler og formidler viden om bevaring af digital kulturarv. Formålet er at understøtte arbejdet med bevaring af kilderne til den digitale danmarkshistorie, så det kan ske så billigt og effektivt som muligt, og efter de bedste standarder og metoder.

På hjemmesiden kan du fx læse om, hvordan en bevaringsplan udarbejdes, og hvad du kan gøre for at bevare forskellige formater. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet, som samler op på det seneste nye inden for digital bevaring, på konferencer og kurser samt nye standarder og værktøjer.

– Set med en fremtidig historikers øjne, er det af enorm vigtighed, at vi har styr på den digitale bevaring, så vi sikrer bevaringen af de digitale kilder til så centrale samfundsbegivenheder som et folketingsvalg, siger Kirsten Villadsen Kristmar, arkivchef for Bevarings- og Kassationsafdelingen på Rigsarkivet og fortsætter:

– Digitalbevaring.dk er stedet, hvor vi i fællesskab kan dele viden om hvordan vi bevarer digitalt, så vi sikrer, at materialet til historien om Danmark i starten af det 21. århundrede ikke går tabt.

Netop bevaringen af digitale kilder er noget arkiver og biblioteker har massiv fokus på. De statslige bevaringsinstitutioner har modtaget digitale data så langt tilbage som fra starten af 1970’erne og haft løbende ansvar for at sikre, at data trods den teknologiske udvikling stadig kan forstås.

Hvad kan man så egentlig finde i de digitale samlinger? Ønsker man f.eks. at undersøge de danske folketingsvalgs historie, vil man blandt andet kunne finde:

• Høstede og arkiverede versioner af den danske del af internettet på Netarkivet.dk, samt digitalt bevarede danske radio- og tv-udsendelser. Den digitale arkivering af danske websider, samt radio og tv-medier sker for at bevare en central del af det offentlige mediebillede, og giver grundlæggende materiale til forståelsen af partiernes strategier, politik, og valgkampagner.

• Videnskabelige undersøgelser blandt vælgere og politikere, som sammen med blandt andet Indenrigsministeriets valgoptællinger tilbage til 1920 er bevaret digitalt hos Statens Arkiver. Ligeledes findes partiers og politikeres digitale privatarkiver i stigende grad også i arkivernes samlinger.

– Det er jo en væsentlig del af vores eksistensberettigelse, at vi også er klar, når noget så centralt for vores folkestyre som en valgkamp og et folketingsvalg kører. Og det er vi naturligvis – Danmark er godt med, når det drejer sig om digital bevaring, slutter leder af sektionen IT Bevaring på Statsbiblioteket, Bjarne S. Andersen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Jobbet gør hver syvende HK’er syg med stress
Next post Støjberg: Mindre bøvl for de frivillige