Utallige lærker synger over Dybbøl

Nye optegnelser viser at naturen udvikler sig positivt på Dybbøl Banke og flere sjældne dyr og planter er for nylig fundet i området.

Dybbøl Banke som udflugtsmål bliver oftest forbundet med krigsminder fra 1864. Men der er også andre gode grunde til tage en tur til Dybbøl. Faktisk er der også en rig og i dagens landbrugsland sjælden natur i området – præget af den ekstensive drift med økologisk landbrug og græssende kreaturer og får. Nye undersøgelser viser at naturen omkring Dybbøl Banke udvikler sig positivt.

Da markerne ikke bliver sprøjtet, ses en lang række af de markplanter, som før i tiden var langt mere almindelige i landskabet som valmuer, kornblomster, stedmoderblomster etc. Tilmed er der for nylig fundet flere meget sjældne plantearter i området, som formentligt er kommet til med såsæd, som man ikke har renset tilstrækkeligt. Det gælder bl.a. skærmplanten sejlblad.

Dette er noget som lærkerne synes om, og der er næppe noget sted på hele Sundeved, hvor der er så mange syngende lærker i luften som over Dybbøl Banke. Lærkeunger lever af insekter, der igen lever af ukrudtet. Sådan hænger det sammen.

Naturstyrelsen, som administrerer området, har gjort en del for at pleje naturen. De gamle skanser afgræsses, hvorved den smukke overdrevsflora kan bibeholdes. Her findes en meget rig blomsterflora, som igen lokker mange sommerfugle og andre insekter til. De små blå sommerfugle kan ses talrigt i området, og de regnes som et tegn på en varieret flora. Alle insekterne er med til at lokke småfuglene til, som synger i rigt mål fra de mange hegn, krat og langs kystskrænter rundt om banken.

Som noget relativt nyt er løvfrøen nu også kommet til Dybbøl. På Als er løvfrøen meget kendt, og mange folk kan høre dens kraftige kvækken fra haven, eller når man går en aftentur i landskabet i forsommeren. Men nu er den lille højtkvækkende frø også kommet til fastlandet – og ingen ved hvordan.

– Folk der bor nær Dybbøl Banke kan næppe have undgået at høre løvfrøens kvækken den seneste måneds tid, og vi tror, at den må være udsat på fastlandet, da den næppe kan være svømmet over sundet. Faktum er i hvert fald, at man nu bl.a. kan høre løvfrøen fra de 5-6 damme, som kommunen i samarbejde med Naturstyrelsen anlagde for nogle år siden, og vi har også fået en melding om, at frøerne er hørt inde i Dybbøl by, siger afdelingsleder Ebbe Enøe fra Sønderborg Kommune.

Løvfrøen er et dyr med en stor spredningsevne, og det ventes, at den vil brede sig yderligere i retning mod den nye motorvej, hvor der er etableret et antal små vådområder som erstatning for den natur, som arbejdet med vejen ødelægger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Bedemænd får bøde på 400.000 kroner
Next post Mobiltelefoner muligvis kræftfremkaldende