Få virksomhedsledere regner med familieovertagelse

En undersøgelse blandt mindre og mellemstore virksomheder foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser, at relativt få virksomhedsejere regner med at foretage et egentligt generationsskifte, når virksomheden skal skifte ejer. Derimod regner flertallet med at overdrage til en part uden for familien. Flertallet har dog ingen decideret plan for overdragelse.

En undersøgelse foretaget af revisions- og rådgivningsfirmaet KPMG viser, at blot 16 pct. af de adspurgte virksomheder regner med et egentligt generationsskifte, hvilket vil sige en overdragelse af virksomheden inden for familien. 68 pct. derimod regner med et salg til en part uden for familien, en såkaldt “tredje”-mand. Og det kan måske virke en smule overraskende.

– Undersøgelsen viser, at mindre end hver femte virksomhedsejer eller -leder regner med at overdrage sin virksomhed til et familiemedlem. Og det kan måske nok virke lidt overraskende. Men 62 pct. af de adspurgte indikerer samtidig, at der ikke er lagt en egentlig plan for, hvordan virksomheden skal overdrages, hvilket er en smule tankevækkende, da knap halvdelen samtidig vurderer, at deres virksomhed skal skifte ejer inden for de næste fem år, siger partner i KPMG, Kaj Glochau.

Men selvom der for de flestes vedkommende ikke er lagt en decideret plan for overdragelse eller salg af virksomheden, har virksomhedslederne alligevel gjort sig nogle tanker om, hvordan værdien bedst muligt optimeres før et eventuelt salg. Således mener 55 pct., at de skal generere vækst og indtjening via opkøb, partnerskaber eller ved at gå ind på nye markeder. Og det er faktisk noget, som 52 pct. af de adspurgte virksomheder har arbejdet med de seneste to år.

– Og det er egentlig ganske positivt og vidner om, at man gør sig nogle vigtige strategiske overvejelser om fremtiden. Men min erfaring viser på den anden side, at vi ofte ser, virksomhedsejere udskyder problematikken til det næsten er for sent. Men vi kan kun anbefale, at man i god tid gør sig nogle overvejelser om hvornår og hvordan, man vil overdrage sin virksomhed, siger Kaj Glochau.

Undersøgelsen viser også, at de seneste år har stået på spareplaner og optimering, som begge dele fylder godt hos de adspurgte virksomheder, når de skal vurdere, hvordan de bedst skaber værdi forud for et salg.

– To ud af tre virksomheder peger på, at de har arbejdet med spareplaner og optimering af processer i løbet af de seneste to år. Og det er en logisk konsekvens af finanskrisen, hvor langt de fleste har været nødt til at se på omkostningsniveauet for at klare sig igennem krisen. Det betyder desuden, at man nu er klar og trimmet og i mange tilfælde faktisk står stærkere i konkurrencen end tidligere. Men på den anden side, skal virksomhederne heller ikke spare så meget, at det går ud over effektivitet og forretningsmodeller. for det kan man godt risikere, siger Kaj Glochau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post ”Børneopsparing” var køb af andele i et investeringsselskab
Next post Indonesisk vulkan i udbrud