Muslimsk hverdagsliv ligner det kristne

Muslimer ligner i højere grad danske kristne i deres tilgang til islam. Det viser et ph.d.-projekt på Københavns Universitet.Projektet viser, at grupper af muslimer i Danmark og Tyskland tilpasser deres religion og ritualer til deres hverdagsliv, og at der sker en stigende individualisering blandt muslimske grupper. Men disse ‘mere almindelige’ muslimerne forsvinder ofte i mediebilledet.

Mange muslimer er ikke tilknyttet en religiøs institution, men praktiserer deres religion på mere individuel vis, hvor religionen tilpasses hverdagen, og ikke omvendt. Disse minoriteter overses ofte, når der tales om muslimske grupper i medierne, fordi de kan virke mindre eksotiske og ikke vækker opsigt.

Et forskningsprojekt på Københavns Universitet af ph.d.-studerende Nadia Jeldtoft fokuserer på, hvordan man kan studere ikke-organiserede former for religion, og hvorfor muslimske minoriteter i Vesten falder i baggrunden:

– Forskningens dagsorden er til dels drevet af politiske og mediemæssige interesser, og rent konceptuelt er de praktiserende muslimer en gruppe, der er til at få øje på. De muslimske grupper, der er ”vocal and visible” – dvs. dem, der ofte optræder i den offenlige debat, i medier og i forskningsprojekter, fx radikal islam, adskiller sig i højere grad fra majoritetsbefolkningen end andre muslimer. Det skaber en problematik i, at de mindre synlige muslimer, som praktiserer deres religion uden for religiøse institutioner, ofte overses, siger Nadia Jeldtoft.

Tyskland er mere åbne
Ph.d.-projektet baserer sig på 39 kvalitative interviews i Danmark og Tyskland, hvor målgruppen er ikke-aktivistiske muslimer i alderen 19 – 67 år. Interviewene viser generelt, at de ikke-aktivistiske muslimers rituelle praksis er selvopfunden, og at de har en pragmatisk tilgang til deres religion. Men der er forskel på udviklingen i Danmark og Tyskland:

– I det tyske materiale ser jeg en langt højere grad af individualisering og fri fortolkning af islam end i Danmark. Det kan blandt andet tilskrives debatten omkring islam og muslimer i Tyskland, som ikke er lige så skarp der som i Danmark. Den offentlige repræsentation i de danske medier har en mere radikal tilgang til- og udtryk omkring Islam. I Tyskland er der højere grad af selvbestemmelse, og ikke lige så tydelige billeder på, hvad en god og en dårlig muslim er, forklarer Nadia Jeldtoft.

Ny forskningsartikel
I forbindelse med forskningsprojektet har ph.d. studerende Nadia Jeldtoft i samarbejde med professor Jørgen Nielsen fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning netop udgivet et særnummer af tidsskriftet Ethnic and Racial Studies fra forlaget Routledge. Særnummeret tager udgangspunkt i forskningen af ikke-organiserede muslimer, og hvordan man metodisk kan studere mindre synlige former for religion.

– Vi spørger i tidsskriftet en række religionsforskere, hvordan de går til deres målgruppe. Forskning indtager en vigtig magtposition i offentligheden, som forskeren må være sig uhyre bevidst. Det her med, at man er ikke-synlig muslim dækker over mange forskellige religiøse identiteter fra salafi jihadisme over new-age spiritualitet til islam som moral og værdier, som er yderst interessant metodisk, siger Nadia Jeldtoft.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Folkebibliotekerne har åbent 16.415 timer om ugen
Next post Fest i verdens nyeste land