Ekstra licensmidler til regionalt public service-tv

Partierne bag medieaftalen for 2011-2014 har indgået aftale om at tilføre de regionale TV 2-virksomheder en ekstrabevilling på i alt 25,4 mio. kr. i 2012 og 2013.

Ekstrabevillingen skal finansiere de meromkostninger, som de regionale TV 2-virksomheder forventes at få i forbindelse med opstarten af de 24-timers-kanaler i næsten HD-kvalitet, som hver regional TV 2-virksomhed har rådighed over fra 1. januar 2012. Ekstrabevillingen tildeles fra ikke-disponerede licensmidler i forbindelse med FM4-udbuddet, således at der bevilliges 12,7 mio. kr. i 2012 og 12,7 mio. kr. i 2013. Bevillingen skal fordeles ligeligt mellem de otte regionale virksomheder.

Kulturminister Per Stig Møller glæder sig over de ekstra licensmidler.

– Det glæder mig, at det har været muligt at finde ekstra licensmidler til de regionale TV 2-virksomheder, så de nye regionale 24-timers-kanaler får en god opstart. I aftalekredsen har vi dermed sikret, at de regionale TV 2-virksomheder får mulighed for at sende endnu mere regionalt public service-tv af høj kvalitet til danskerne. Desuden aftalte vi i aftalekredsen, at de resterende ikke-disponerede licensmidler i perioden, ca. 41 mio. kr., ikke disponeres, før resultatet af arbejdet i det nedsatte mediestøtteudvalg foreligger, siger Per Stig Møller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Statsministeren har udskrevet valg
Next post Stadig flere kræftpatienter søger erstatning