Fald i den personfarlige kriminalitet

Antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, fx drab, vold, voldtægt og brandstiftelse, falder fortsat og var i 1. halvår 2011 det laveste i de sidste ti år.

Den personfarlige kriminalitet skaber utryghed i samfundet og er derfor helt naturligt et af politiets prioriterede indsatsområder, og indsatsen giver resultater. Det viser Rigspolitiets halvårstal, der netop er blevet offentliggjort.

Historisk lavt niveau
Der blev i 1. halvår 2011 anmeldt 9.291 tilfælde af personfarlig kriminalitet. Det er et fald på knapt fem procent sammenlignet med samme periode i 2010, hvor politiet modtog i alt 9.745 anmeldelser. Det er samtidig et fald på knapt 19 procent sammenlignet med 1. halvår i 2006, der var det halvår i ti-årsperioden 2002-2011, hvor politiet modtog flest anmeldelser om personfarlig kriminalitet. I 1. halvår 2006 modtog politiet 11.461 anmeldelser.

Tallene vækker glæde hos rigspolitiet:

– Det er en af politiets væsentligste opgaver at sørge for, at borgerne kan føle sig trygge og at sikre, at risikoen for at blive udsat for den meningsløse vold er så lille som overhovedet muligt. Ofte kan man gennem mediernes dækning få en oplevelse af, at Danmark er blevet mere voldeligt. Det er helt forkert, viser blandt andet vores nøgletal, og de dokumenterer, at det er en vedvarende og kontinuerlig tendens. Når det er sagt, er det imidlertid også vigtigt at understrege, at enhver forbrydelse er en for meget, og at vi naturligvis fortsætter vores prioriterede indsats inden for området, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Størst fald i hovedstadsområdet
En mere detaljeret opgørelse viser, at ni ud af 11 politikredse har haft et fald i antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, når 1. halvår 2011 sammenlignes med samme periode i 2010. De største fald i den personfarlige kriminalitet ses i hovedstadsområdet, hvor den personfarlige kriminalitet er faldet med knapt 14 procent på Københavns Vestegn, godt otte procent i København og syv procent i Nordsjælland. Herudover er anmeldelsestallet faldt knapt ti procent i Midt- og Vestsjælland. Kun i politikredsene i Nordjylland og Østjylland er der sket en stigning i den personfarlige kriminalitet på henholdsvis knapt en og seks procent. I Østjylland kan stigningen imidlertid henføres primært til en person, der er anmeldt og sigtet for mere end 110 forhold i 2011.

Størsteparten af anmeldelserne, der vedrører den personfarlige kriminalitet, kan henføres til vold. En opgørelse over udviklingen i voldskriminaliteten i 1. halvår i perioden 2002 til 2011 viser, at antallet af voldsanmeldelser i 1. halvår 2011 er på det laveste niveau siden 1. halvår 2002. Voldskriminaliteten er faldet i syv ud af 11 politikredse fra 1. halvår 2010 til 1. halvår i 2011. Det største fald i volden er sket i Midt- og Vestsjælland og i Nordsjælland, hvor anmeldelsestallet er faldet med henholdsvis ti og ni procent. Kun i de tre nordligste politikredse i Jylland samt på Sydsjælland og Lolland-Falster er der sket en stigning i voldskriminaliteten. Det samlede antal voldsanmeldelser i 1. halvår 2011 på 6.815 svarer til, at kun godt en promille af befolkningen har været udsat for vold.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Fortsat fokus på solariesikkerhed
Next post Dansk soldat lettere såret