Ingen klar opskrift på folkeskolers succes

Der gives ingen enkle svar på spørgsmålet om, hvorfor nogle folkeskoler er bedre end andre til at få deres elever videre til en ungdomsuddannelse, når de forlader skolen. Det viser en ny SFI-rapport.

Hvad er forklaringen på nogle folkeskolers succes med at få deres elever til at fortsætte i en ungdomsuddannelse, når de har forladt skolen?

Det spørgsmål har SFI’s forskerhold fået til opgave at undersøge i en ny rapport, bestilt af Skolerådet.

Samme værktøjer
Forskerne har interviewet udvalgte elever, lærere, vejledere og ledere på otte folkeskoler rundt om i Danmark – både skoler, hvor mange elever går videre til en ungdomsuddannelse, og skoler, hvor det går mere trægt. Der er taget højde for skolens beliggenhed og elevernes sociale baggrund i udvælgelsen af skolerne.

Og konklusionen er: der er ingen enkel opskrift på succes. Rapporten viser, at skolerne har de samme værtøjer til rådighed – fx holddeling, fagdage og forskellige udskolingsindsatser – og at de benyttes på alle skoler, om end i forskelligt omfang. Det er derfor ikke muligt at pege på metoder, som dyrkes på de gode skoler, men ikke på de mindre succesfulde.

Forskellige syn på skolen
Til gengæld har forskere iagttaget en forskel i måden, hvorpå ledere, vejledere og lærere taler om deres skole.

Nogle skoler vægter den snævre faglighed meget højt. Andre lægger vægt på den bredere skoleopfattelse, hvor eleverne uddannes til at deltage i et demokratisk samfund – mens andre igen føler sig tvunget til at arbejde med, hvordan skolen kan kompensere for elevernes vanskeligheder på grund af en svag social baggrund.

Disse overvejelser afhænger til dels af, hvor skolerne ligger, og hvilke elever de har, men de sætter også rammen for det konkrete arbejde med eleverne, påpeger forskerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Mand dømt for at mishandle kæresten
Next post 13-årige Thomas vandt Skjulte Talenter