Miljøregler bliver mere enkle for virksomheder og landbrug

Flere end 50.000 virksomheder og landbrug kan se frem til mere klare og enkle miljøkrav. Det vil gavne miljøet og spare virksomhederne for besvær og ekstra udgifter. Det er helt i tråd med regeringens ønske om afbureaukratisering og regelforenklinger.

Miljøminister Ida Auken har netop modtaget en række anbefalinger fra Virksomhedsudvalg II om, hvordan man forenkler reglerne for virksomheder og landbrug uden at gå på kompromis med miljøbeskyttelsen.

Fremover vil virksomheder, hvor miljørisikoen er størst, få flere tilsynsbesøg, mens virksomheder, hvor miljørisikoen er lav, får færre tilsynsbesøg. Udvalget foreslår, at miljøtilsynene målrettes via en risikovurdering af virksomhederne. Med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger vil der bl.a. komme en ny tilsynsbekendtgørelse for virksomheder og landbrug, en revideret tilsynsmodel og et nyt risikovurderingsværktøj.

– Det er et enigt udvalg, som kommer med en række klare forslag til forbedringer for både miljø og virksomheder, og jeg støtter, at de bliver gennemført. Det er let at se pointen i at skærpe miljøtilsynene mod de største miljøsyndere, mens virksomheder med orden i sagerne og lav miljørisiko får færre besøg, siger miljøminister Ida Auken.

Forslagene fra Virksomhedsudvalg II vil forenkle miljøgodkendelser af virksomheder og miljøtilsyn. De nye forslag til mere enkle miljøkrav omfatter mere end 50.000 virksomheder og landbrug. Cirka 6.250 virksomheder er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse, og mere end 50.000 virksomheder og landbrug er omfattet af regelmæssige miljøtilsyn.

På miljøgodkendelsesområdet anbefaler udvalget, at man styrker arbejdet med BAT (bedste tilgængelige teknik). Det vil gavne miljøet, og det vil gavne danske virksomheders vækst og konkurrenceevne. Danske virksomheder er nemlig leverandører af ny miljøteknologi og gode til at anvende den nye teknologi, som er en central del af regeringens ønske om grøn vækst. Miljøministeriet vil bl.a. aktivt påvirke den EU indsats, der forpligter virksomheder til at anvende BAT.

– Disse forslag er et godt redskab til at gennemføre dele af regeringens plan for miljø, vækst og til at skabe nye jobs. Og så kan forslagene gennemføres i løbet af et til to år, hvilket er vigtigt, nu hvor Danmark har brug for at få gang i en bølge af grøn vækst og nye jobs, siger miljøminister Ida Auken.

Mulighed for besparelser
Tidligere har Virksomhedsudvalg I forslået en række regelændringer på Miljøministeriets område, bl.a. branchebilag og standardvilkår for virksomhederne, som betyder ens miljøkrav for virksomhederne, uanset hvilken kommune de er beliggende i og søger om godkendelse i. Det har leveret store besparelser for virksomhederne på cirka 109 millioner kr. årligt, viser beregninger fra revisionsselskabet Ernst & Young og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye indsatser forventes også at give besparelser for virksomhederne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Per Pallesen sælger Frederiksberg-funkis
Next post Minister vil slå hårdt ned på AMU-svindel