Minister vil slå hårdt ned på AMU-svindel

Børne- og undervisningsministeren offentliggører nu rapporten fra AMU-kulegravning og sender den i høring blandt interessenterne på voksen- og efteruddannelsesområdet.

På baggrund af et stigende antal sager om misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU-systemet iværksatte tidligere undervisningsminister Troels Lund Poulsen en kulegravning af systemet.

Tolerer ikke svindel
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil slå ned på svindel:

– Rapporten fra AMU-kulegravningen peger på en række problemer med misbrug af AMU-systemet. Svindel og misbrug med AMU er uacceptabelt, og jeg vil slå hårdt ned på de konkrete tilfælde. Vi har allerede taget initiativer for at imødegå misbrug for eksempel skærpet tilsyn og skærpet sanktionspraksis. Det er initiativer, der er afgørende for at bevare og styrke vores unikke voksen- og efteruddannelsessystem. Jeg har bedt interessenterne om kommentarer til rapportens indhold. Herefter vil jeg tage stilling til, om der er behov for yderligere initiativer for at forhindre misbrug, siger Christine Antorini.

Overrepræsentation af private aktører
Ifølge rapportens gennemgang af konkrete tilsynssager er der særlige problemområder, hvor der er en forhøjet risiko for misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU.

Der er en overvægt af tilsynssager med private aktører, og sager der vedrører de tværfaglige organisatoriske fag inden for det såkaldte fælleskatalog. Herudover er der sager, som involverer særlige tilrettelæggelsesformer, herunder virksomhedsforlagt undervisning og sager, der vedrører udenlandske kursister.

Rapportens konklusioner peger herudover blandt andet på, at gunstige økonomiske incitamenter og de store frihedsgrader for lokal tilrettelæggelse og udlicitering medvirker til en forhøjet risiko for misbrug og uhensigtsmæssig anvendelse af AMU.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Miljøregler bliver mere enkle for virksomheder og landbrug
Next post Berlusconi er trådt tilbage