Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater og udviklingen i egenkapitalen gennem de seneste 14 år. Fra 2010-2011 er det gået fremad – men kun langsomt.

Mens 2010 bød på det mest udfordrende forretningsmiljø for danske virksomheder siden 90’erne, ser det bedre ud ved udgangen af 2011. Knapt 90.000 aktie og anpartsselskaber sluttede af med negativt årsresultat, svarende til en andel på 47,5 %. Ved udgangen af 2011 er dén andel faldet til 40,7 % – et fald svarende til 7 procentpoint.
Det fremgår af data- og analysevirksomheden Experians gennemgang af 14 års økonomiske nøgledata, indberettet af virksomhederne selv. Analysen tager temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv i perioden april 1997 til november 2011.

Lang vej tilbage
– Udviklingen svarer godt til de tendenser, vi har kunnet læse af årets konkursstatistikker. Danske virksomheder har konsolideret sig og justeret deres kundesegmentering, hvilket er resulteret i, at antallet af konkurser falder måned for måned. Der er lang vej endnu, før vi når niveauet før krisen brød ud, men sundhedstilstanden går generelt i den rigtige retning, konstaterer kommunikationsdirektør Kim Bach, Experian.

Tærer på egenkapitalen
Analysen bygger sig på tre indikatorer, der tilsammen giver et billede af virksomhedernes evne til at navigere: Underskud, angrebet egenkapital og dermed konkursretning. ”Konkursretning” dækker over, at virksomheden oppebærer såvel et negativt årsregnskab som en egenkapital, der bliver mindre. Analysen viser, at på trods af de mere optimistiske regnskabs-afslutninger i 2011, har mange måtte tære på egenkapitalen for at holde stand, og det sender stadig flere i retning af en konkurs. Over de 14 år er det tydeligvis branchen Overnatning og Restauration, der tegnede sig for flest selskaber med konkursretning.

Lille overskud kan ikke kompensere
– Det er en supertanker, vi er i færd med at vende, og årsagen til, at andelen med angrebet egenkapital ikke følger med ned, når underskudsandelen gør det, er at tidligere års underskud har drænet egenkapitalen så meget, at et overskud i den seneste regnskabsperiode ikke har kunnet opveje det tidligere tab, forklarer Kim Bach.

Jylland klarede sig bedst
Geografisk kan der gennem de 14 år trækkes en rød tråd, hvad angår landsdelenes succes i forretningslivet. Det er gået bedst for kommuner vest for Storebælt. Region Sjælland havde i perioden den største andel af selskaber med konkursretning, mens region Syddanmark havde den laveste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Frank Jensen har undskyldt
Next post Færre lukkedage i daginstitutioner i 2012