Miljøministeren vil kontrollere landmænds sprøjteudstyr

Miljøminister Ida Auken indfører krav om obligatorisk syn med landmænds sprøjteudstyr for at undgå unødig spild med pesticider.

Miljøminister Ida Auken lægger op til en markant ændring af det danske kontrolsystem for sprøjter, der hidtil har været baseret på stikprøvekontroller. Fremover skal landbrugets omkring 20.000 sprøjter igennem et regelmæssigt obligatorisk syn, før landmanden får lov til at sprøjte pesticider på sine afgrøder.

Forkert dosering og spild kan betyde en større belastning af miljø og grundvand. Kontrolordningen vil sikre, at udstyr, der ikke virker optimalt, bliver repareret, så landbrugets brug af pesticider sker på korrekt og forsvarlig måde. Det forventer miljøminister Ida Auken:

– Vi vil ikke have defekte biler på vejene, og derfor får vi vores biler synet hos mekanikeren. Den samme kontrol skal gælde for landbrugets sprøjteudstyr. Vi skal kontrollere det udstyr, landmændene bruger på markerne for at undgå defekte sprøjter, og at der bliver spildt unødig sprøjtegift på markerne, siger miljøminister Ida Auken og henviser til, at de hidtidige stikprøvekontroller foretaget af NaturErhverstyrelsen i gennemsnit har fundet fejl ved 7 ud af 10 sprøjter.

Kravet om syn af sprøjter er en del af den danske gennemførsel af EU’s rammedirektiv for bæredygtig anvendelse af pesticider. Inden udgangen af 2016 skal alt sprøjteudstyr have været synet mindst én gang, og derefter skal udstyret på sigt synes hvert tredje år. Ordningen finansieres via brugerbetaling og kommer til at koste den enkelte landmand omkring 1.600-4.000 kroner per syn per sprøjte. Foruden kontrol af landbrugets sprøjteudstyr vil ordningen også omfatte de omkring 3000 sprøjter i bl.a. gartnerier og golfklubber.

NaturErhvervstyrelsen vil kontrollere, at sprøjterne er synet i forbindelse med de årlige kontrol besøg på omkring 600-700 landbrug. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at sprøjterne er synet hos øvrige virksomheder, herunder golfklubber.

Bekendtgørelsen har været sendt i høring og høringsperioden slutter i dag. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft inden nytår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Brand i suppefabrik
Next post Bred enighed om mere inklusion i Folkeskolen