Nu skal der fingeraftryk i passet

Når vi træder ind i det nye år skal alle nye pas have lagret fingeraftryk i passets chip. De nye regler vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas.

Nu skal der fingeraftryk i passet.

Justitsminister Morten Bødskov har i dag udstedt en ny bekendtgørelse om pas, som vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas. De nye regler træder i kraft den 1. januar 2012.

Reglerne betyder bl.a., at alle, der ansøger om at få udstedt et pas, skal afgive sit fingeraftryk i forbindelse med pasansøgningen. Det gælder dog ikke børn under 12 år og pasansøgere, fra hvem det varigt er umuligt at optage fingeraftryk. Fingeraftrykket vil blive lagret i passets chip og vil gøre det nemmere for pasmyndighederne at kontrollere, om et pas er ægte.

De nye regler betyder ikke, at allerede udstedte pas skal ombyttes. Det er først, når ens eksisterende pas udløber, at det er nødvendigt at anskaffe sig det nye pas.

For at dække de omkostninger, der er forbundet med at optage fingeraftryk i pas, indføres et nyt gebyr på 25 kroner, der lægges oveni den nuværende pris for udstedelse af pas.

Baggrunden for den nye pasbekendtgørelse er en EU-forordning, som bl.a. indeholder et krav om, at der skal optages fingeraftryk i pas.

Bekendtgørelsen om pas er udstedt med hjemmel i paslovens § 1, stk. 2. Hjemlen til at opkræve gebyret på 25 kr. blev indført ved lov nr. 613 af 14. juni 2011.

Justitsministeriet har udarbejdet den nye bekendtgørelse efter at have hørt en række relevante myndigheder og faggrupper på området.

Bekendtgørelsen giver endvidere mulighed for, at en pasansøger kan legitimere sig ved forevisning af sundhedskort sammen med billedlegitimation, hvis vedkommende ikke har et tidligere udstedt pas. Herudover afskaffer bekendtgørelsen fra den 26. juni 2012 muligheden for at få udstedt såkaldte fællespas og muligheden for, at børn under 15 år kan rejse med en voksen uden egen rejselegitimation, hvis barnet er optaget i den voksnes pas før 1. oktober 2004. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en begrænsning i muligheden for at få forlænget gyldighedstiden for et pas.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Statsrevisorerne kritiserer statens beskyttelse af grundvandet
Next post ‘Amagermanden’ fundet skyldig i drab og voldtægt