Statsrevisorerne kritiserer statens beskyttelse af grundvandet

Statsrevisorerne kritiserer i denne uge statens indsats for at beskytte grundvandet mod nedsivning af landbrugets sprøjtemidler. Den nye miljøminister Ida Auken er enig i, at kursen det seneste årti har været for slap, og hun er på vej med en række nye initiativer.

Statsrevisorerne bygger deres kritik på en beretning fra Rigsrevisionen, der konstaterer, at Miljøministeriet ikke har iværksat nye initiativer til at nedbringe pesticidforbruget i landbruget under pesticidplan 2004-2009.

Miljøminister Ida Auken deler kritikken og finder det utilfredsstillende, at der ikke har været foretaget den nødvendige indsats for at beskytte grundvandet.

– Jeg forventer, at de problemer, som Rigsrevisionen peger på, allerede er eller bliver løst hurtigst muligt. Vi har sagt igen og igen de sidste 10 år, at der ikke er blevet gjort nok for at få brugen af pesticider ned. Vi fremlægger snart en ny pesticidafgift, der især vil mindske brugen af de mest problematiske pesticider, så vi får et sundere og bedre miljø, siger miljøminister Ida Auken.

Ida Auken er på vej med en række initiativer for at sikre, at danskerne også har rent drikkevand i fremtiden. Regeringen vil blandt andet indføre en afgift, der skal gøre det dyrere at sprøjte med især de mest belastende pesticider.

Derudover har regeringen sammen med Enhedslisten i finansloven for 2012 afsat 40 millioner kroner over to år til en målrettet indsats for at hjælpe kommunerne med at få udpeget boringsnære beskyttelsesområder. En del af pengene går til en tilskudspulje til finansiering af beskyttelseszoner, mens andre penge går til et rejsehold, der kan hjælpe kommunerne med at udføre arbejdet.

Ny indsats for pesticider
Pesticidindsatsen skal oprustes. Fra januar 2012 er der krav om at en række nye stoffer undersøges i drikkevandet. Miljøminister Ida Auken har desuden bedt Miljøstyrelsen handle hurtigere, hvis der findes pesticidrester i varslingssystemet for pesticider i grundvandet. Varslingssystemet består af fem almindelige landbrugsmarker placeret forskellige steder i Danmark. De fem marker sprøjtes med godkendte pesticider, hvorefter det måles, om pesticiderne trænger ned i grundvandet.

– Miljøstyrelsen skal straks reagere, hvis de finder pesticider i varslingssystemet. Styrelsen skal fremover med det samme undersøge stofferne, hvis der sker fund. Danskerne skal kunne stole på, at vandet fra hanen er i orden, siger Ida Auken.

Rigsrevisionen kritiserer desuden, at der har været forsinkelser i Miljøstyrelsens revurderinger af godkendte pesticider, Naturstyrelsens manglende orientering af kommunerne om muligheden for at påbyde rådighedsindskrænkninger for at beskytte grundvandet, og at Naturstyrelsen ikke årligt har revideret listen til brug for kommunernes kontrol af drikkevandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Václav Havel er død
Next post Nu skal der fingeraftryk i passet