Unge tilbydes hjælp til at komme ud af ensomhed

Næsten hver tiende ung mellem 16 og 24 år i Region Syddanmark oplever at være uønsket alene. Ensomheden gør ondt, ødelægger selvværdet og kan føre til f.eks. psykiatriske lidelser. Sønderborg Kommune indleder treårigt projekt for at støtte de unge.

I hvert af årene er der i kommunens budget afsat 465.000 kr. til projektet.

Det er meningen, at det skal gennemføres i samarbejde med frivillige organisationer og ungdomsuddannelserne. Dette sker for at få hjælp til at spotte de unge, hvilket i sig selv er en vanskelig opgave.

– Unge, der oplever ensomhed, findes overalt – statistisk set er der mindst en ensom ung i hver klasse på ungdomsuddannelserne. Men ensomhed er jo ikke noget, man går og praler med – det er tabu. Derfor skal vi også uddanne nøglepersoner i, hvordan de spotter unge, der er for meget alene. Jeg er rigtig glad for, at vi gør en indsats for denne gruppe, siger formand for social- og sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen.

Gitte Thørring Nissen bliver leder af projektet. Hun har de seneste par år stået i spidsen for kommunens projekt ”Generation Sund for dig”, og hun vil tage nogle af erfaringerne derfra med videre til ensomheds-projektet:

– Overordnet set var de bedste resultater, at de medvirkende skoler nu havde et tilbud til elever, som havde brug for ekstra støtte, at disse elever fik løftet deres selvværd, og at flere af de medvirkende skoler begyndte at prioritere motion, fortæller Gitte Thørring Nissen.

Projekt ”Forebyggelse af ensomhed blandt unge” har som sit primære mål at hindre, at unges ensomhed udvikler sig til alvorlig mistrivsel og psykiatrisk lidelse eller i værste fald selvmord.

– Vi skal udvikle de unges evne til at handle i forhold til egen trivsel og ensomhed, og det handler om både fysisk og psykisk trivsel og om sociale kompetencer. Det kan foregå individuelt og i grupper. Faktisk viser erfaringer fra Generation Sund, at et sårbart ungt menneske kan løftes meget ved at indgå i et fællesskab, fortæller Gitte Thørring Nissen.

Mathias Lasgaard, psykolog og Danmarks førende forsker på området ensomheds blandt unge, har vist interesse for Sønderborgs projekt og vil gerne følge op på det. Det glæder Gitte Thørring Nissen:

– Det er supergodt at have en ekspert med på sidelinjen. Jeg glæder mig også over, at Mary Fonden med sin seneste donation til ”Ventilen” har sat fokus på ensomhed blandt unge. Det er med til at aftabuisere ensomhed, og det er også et vigtigt mål, siger hun.

FAKTA
· 8,8 pct. af de unge 16- til 24-årige i Region Syddanmark oplever at være uønsket alene
· På gymnasierne er tallet 6 pct.
· Dermed ligger Syddanmark dårligst af de fem regioner
· 24 pct. af de pågældende har ingen erhvervsuddannelse
· Ensomhed udvikles ofte i forbindelse med skift i tilværelsen, f.eks. skoleskift eller flytning hjemmefra

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post 280 spritbilister taget i julerazzia
Next post Frank Jensen har undskyldt