Bedre bure til danske høner

Siden første januar er det ikke længere tilladt at holde æglæggende høner i traditionelle bure i EU.

Hønerne skal have mere plads i burene, som også skal forsynes med siddepinde, redekasse og skrabeområde. Danske producenter lever op til reglerne. Desværre kniber det i nogle lande med at leve fuldt op til de nye regler.

– Nytårsaften bød på mere end fyrværkeri i år – vi fik også et fremskridt for dyrevelfærden på europæisk plan. Erhvervet har oplyst, at de danske ægproducenter har omstillet sig til den nye produktionsform, og dermed sikret bedre dyrevelfærd for de æglæggende høner i Danmark. Jeg er glad for at kunne begynde EU-formandskabet med den viden, at det danske fødevareerhverv er sit ansvar bevidst, og lever op til forbuddet mod produktion i traditionelle bure, siger fødevareminister Mette Gjerskov.

Det er medlemsstaternes eget ansvar, at sikre, at kravene i EU-direktivet overholdes, hvilket desværre ikke er tilfældet i alle lande.

– Det er utilfredsstillende, at der efter en 12 års frist fortsat er lande, der ikke lever op til de fælleseuropæiske dyrevelfærdskrav. Jeg har derfor bedt Kommissionen om at udvise handlekraft overfor de lande, der endnu ikke fuldt ud efterlever de europæiske regler, siger Mette Gjerskov.

Det danske fødevareerhverv har tilkendegivet, at de støtter fuldt op om det europæiske forbud mod produktion i traditionelle bure. Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer, Dansk Erhverv, Horesta samt Bager- og Konditormestrene i Danmark, vil derfor gøre deres medlemmer opmærksomme på problemstillingen, og opfordre dem til ikke at anvende og aftage æg fra EU produceret i traditionelle bure.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Evaluering af de praktiske/musiske fag i folkeskolen
Next post Glittede tilbudsaviser mister glansen