Evaluering af de praktiske/musiske fag i folkeskolen

De praktisk/musiske fag nyhder høj status hos forældre og elever, men på kommunaltplan er der manglende opmærksomhed på fagene. Det viser en ny evaluering fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Evaluering af forsøg
Der har været gennemført forsøg med praktiske/musiske fag under fire forskellige temaer i perioden 2009-2011. 19 ud af de 24 skoler har gennemført forsøg med et nyt fag, håndværk og design.

Rambøll konkluderer, at det er vanskeligt at generalisere på baggrund af evalueringen, når det gælder et nyt fag som håndværk og designs mulighed for at styrke den praktiske/musiske fagblok. Forsøgene er for få, for begrænsede i omfang og for forskellige.

Evalueringen viser, at der er en række potentialer ved et nyt fag. Blandt andet øget engagement og arbejdsglæde hos eleverne, en bedre forståelse af arbejdet med at frembringe et produkt og øget innovation og kreativitet.

Kortlægning
Kortlægningen bygger blandt andet på et spørgeskema sendt til 903 lærere og 534 skoleledere. Den giver ikke et entydigt billede af de praktiske/musiske fags vilkår og status, men peger på både positive ting og en række udfordringer.

Fagene nyder høj status hos både elever og forældre. Lærerne på næsten halvdelen af landets skoler vurderer, at fagene prioriteres højt, og at faglokalerne dækker fagenes behov. Blandt udfordringerne er, at 44 procent af lærerne sjældent anvender Fælles Mål, det begrænsede udbud af praktiske/musiske valgfag i overbygningen, og at der er begrænset opmærksomhed om fagene på kommunalt niveau, herunder manglende efteruddannelse.

Reform af folkeskolen gennem teori og praksis
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ønsker en folkeskole, som kombinerer teoretisk viden og praktiske kundskaber og motiverer til at lære mere. Dette vil være et fokusområde i det forestående arbejde med en reform og herunder et udviklingsprogram for folkeskolen:

– De praktiske/musiske fag kommer selvfølgelig til at spille en rolle, når vi skal se på koblingen mellem teori og praktiske kundskaber i forbindelse med arbejdet med et udviklingsprogram for folkeskolen. Jeg må samtidig konstatere, at forsøgene med de praktiske/musiske fag er et eksempel på, at der er behov for en ændret og mere professionel forsøgspraksis. Fremover skal vi gennemføre forsøg af en langt højere kvalitet end tidligere, så vi er sikre på, at vi får viden, som andre skoler også kan lære af. De erfaringer, vi har fra forsøgene med faget håndværk og design tager jeg med mig, når jeg skal drøfte eventuelle ændringer af læreruddannelsen med min kollega uddannelsesminister Morten Østergaard, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Fakta
Rambøll, AKF – Anvendt Kommunal Forskning og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet har gennemført både kortlægningen og evalueringen af forsøg med praktiske/musiske fag.

Praktiske/musiske fag er i denne sammenhæng håndarbejde, sløjd, hjemkundskab, musik og billedkunst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danske soldater til Sydsudan
Next post Bedre bure til danske høner