Niels Bohr Institutet henter topforsker fra Harvard

En bevilling på 38 millioner fra Villum Fonden baner vejen for et helt nyt professorat på Københavns Universitet. Det er den verdensførende forsker inden for kvante-elektronik Charles Marcus, der bliver professor på Niels Bohr Institutet.

Charles Marcus kommer fra en stilling som professor på et af verdens førende universiteter, Harvard University i USA.

Ny fonds-mulighed i Danmark
Bevillingen er det første danske eksempel på, at en privat fond finansierer oprettelsen af et varigt professorat – kendt fra den engelsksprogede universitetsverden som såkaldte ‘endowed chairs’.

– Det er en fantastisk ny mulighed, som Villum Fonden viser. Den generøse donation fra fonden repræsenterer en ny måde at tiltrække exceptionelt gode forskere til danske universiteter ved at garantere forskerne varige og attraktive ansættelsesvilkår, siger institutleder professor John Renner Hansen fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet.

Da instituttet med den store bevilling i inderlommen tog kontakt til professor Marcus for at tilbyde ham det nye Villum Kann Rasmussen Professorat, var han ikke svær at overtale. For et par år siden havde han et vellykket gæste-ophold på Niels Bohr Institutet, så han kendte instituttet og dets internationale forskningsmiljø. Muligheden for at ansætte en forsker på professor Marcus’ niveau banede i slutningen af 2011 vejen for at kunne tiltrække midler til et nyt center fra Danmarks Grundforskningsfond, ‘Center for Quantum Devices’, under professor Marcus’ ledelse.

– Jeg er stolt over at kunne tiltræde Villum Kann Rasmussen Professoratet og imponeret over at se, hvordan en privat fond som Villum Fonden og Danmarks Grundforskningsfond har forenet kræfterne for at skaffe Niels Bohr Institutet de økonomiske midler, der gør det muligt at levere forskning på det niveau, jeg har lovet dem ved min ansættelse, siger professor Charles Marcus, der netop er tiltrådt professoratet.

Store forventninger til den fremtidige forskning
Forskningen på Center for Quantum Devices går ud på at udnytte avancerede materialer til at udvikle nano-elektronik bestående af halvledende nanotråde, kulstof nanorør og superledende systemer og udvikle nye målemetoder. Eksperimenterne foregår ved ultralave temperaturer tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273 grader C.

Det nye center vil også forske i kvanteinformation med systemer baseret på strøm, altså elektroner i stedet for kvanteoptik, der er baseret på fotoner. Charles Marcus mener, at de to områder kvanteelektronik og kvanteoptik i fremtiden vil udvikles tværfagligt, og han forventer sig meget af den fremtidige forskning, som han mener snart vil indgå i et helt nyt felt, Quantum Science.

– Vi har længe ønsket at afprøve denne model som et muligt nyt instrument til markant at styrke de danske forskningsmiljøer, der har forudsætningerne for i deres forskning og undervisning fuldt ud at kunne udnytte internationalt ansete forskere på det exceptionelle niveau, som Charles Marcus klart repræsenterer. Og vi er både trygge ved og stolte over, at modellen hermed for første gang skal afprøves i Danmark i et forskningsmiljø på Niels Bohr Institutet siger direktør for Villum Fonden, Kjeld Juel Petersen.

Med bevillingen fra Villum Fonden på 38 millioner kroner fastansættes Charles Marcus som Villum Kann Rasmussen Professor på Niels Bohr Institutet. Med professoratet følger desuden bevilling til 5 post.doc stillinger og en bolig forbeholdt Villum Kann Rasmussen Professoratet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Dansk flådefartøj undsætter 14 gidsler
Next post Stor gæld og høje lønninger hæmmer landbrugets konkurrenceevne