Sjældent salmonella i hjemmeblandet svinefoder

Hjemmeproduceret foder ser ikke ud til øge risikoen for salmonella i svinebesætningerne.

Fødevarestyrelsen har i efteråret gennemført et mindre pilotprojekt, som viste, at hjemmeproduceret foder ikke ser ud til øge risikoen for salmonella i svinebesætningerne.

I alt 17 svinebedrifter indgik i kontrol- og vejledningskampagnen, der skulle se på, om der var salmonella i landmændenes produktionsudstyr og i de foderblandinger, der ender i truget.

Selv i de tilfælde hvor et større parti sojamel var forurenet med flere forskellige typer Salmonella, herunder den problematiske S. Typhimurium, blev der ikke fundet Salmonella i bedrifternes foder eller foderproduktionsudstyr.

Besætningerne, der muligvis havde modtaget Typhimurium-forurenet foder blev undersøgt for om foderet havde inficeret svinene. Kun i en enkelt besætning lå salmonellaniveauet højere efter svinene havde ædt foderet.

Besætningen havde imidlertid også massive Salmonellaproblemer i 2010. Derfor er det meget tvivlsomt, om det er foderet, der er årsagen til stigningen.

De eneste fund af Salmonella, der blev gjort under kampagnen, var i ikke-varmebehandlet soja fra en silo og i en prøve udtaget af udenlandsk færdigfoder.

I tre af de 17 besætninger Fødevarestyrelsen besøgte, var der uhygiejniske forhold med rotter eller ekskrementer fra skadedyr. Enkelte steder var sporbarheden på foderet heller ikke i orden, så evt. forurenet foder kan spores tilbage til producenten. I alle tilfælde blev besætningsejerne vejledt om sporbarhed og korrekt håndtering af foder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Politiet beder om hjælp: Hvor er Maria Louise?
Next post Skærpede straffe for dobbeltdrab i Møgeltønder