Stor gæld og høje lønninger hæmmer landbrugets konkurrenceevne

Høje kapital- og lønomkostninger hæmmer dansk landbrugs konkurrenceevne. Det er hovedbudskabet i en ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, som analyserer landbrugets og fødevareindustriens rammevilkår og konkurrenceevne. Forholdet bliver forstærket af en lav produktivitetsudvikling i dansk landbrug og fødevareindustri i det sidste årti sammenlignet med en række europæiske lande.

Forskernes analyse viser, at dansk landbrugs produktivitetsudvikling i det sidste ti år har været træg, samtidig med at lønomkostningerne er steget mere end i sammenlignelige lande. En af årsagerne til udviklingen er en relativt høj gældsopbygning i erhvervet.

Resultaterne bekræftes i en økonomisk efficiensanalyse, hvor det måles, hvor effektive landmænd er til at omdanne en række input til output.

Lav dansk effektivitet
Danske landmænd har gennemsnitlig, på tværs af plante-, malkekvægs- og svinebedrifter, en lavere økonomisk efficiens[b1] end landmænd i andre europæiske lande som følge af højere løn- og kapitalomkostninger. Det er kun i forhold til Holland generelt og i forhold til mælkeproduktion i Irland, at danske landmænd klarer sig bedre.

– Virksomhedernes indtjening bliver skabt ved at produktionen tilpasses de økonomiske konjunkturer og de såkaldte rammevilkår, såsom adgang til ressourcer samt politisk bestemte, nationale og internationale ordninger. Der er derfor en klar sammenhæng mellem lederens og medarbejdernes evner og kompetencer og den konkrete virksomheds evne til udvikling og indtjening, siger Henrik Zobbe, der er direktør for Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet.

Også væksten i den danske fødevareindustris produktivitet er faldet relativt i det sidste årti. Deltagere i en spørgeskema- og interviewundersøgelse blandt virksomheder og interessenter i den danske fødevareindustri vurderer, at de danske omkostningsforhold bidrager til at forringe virksomhedernes konkurrenceevne sammenlignet med udenlandske konkurrenter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Niels Bohr Institutet henter topforsker fra Harvard
Next post Ole Sohn: Butikker skal kunne holde åbent på helligdage