Danmark ligger lavt på EU-landeliste over partikelforurening

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Mens samarbejdsorganisationen OECD i sin økonomiske årsrapport 2012 for Danmark lister København til at være hårdere belastet af partikelforurening end f.eks. Rom og Barcelona, så tegner Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i en ny, teknisk rapport et noget andet billede af luftforureningen med fine partikler (PM2.5) i Danmark.

Miljøagenturet placerer i rapporten ”Air Quality in Europe, EEA Technical report, No. 12/2011” således Danmark som det 7. lavest partikel-belastede land ud af 25 EU-lande. Såvel Italien som Spanien ligger højere på listen, der toppes af Bulgarien.

Miljøagenturets liste baserer sig på en EU-indikator, der skal vise, hvor stor luftbåren partikelforurening indbyggerne i medlemsstaterne udsættes for. Indikatoren kaldes ”Average Exposure Indicator” og beregnes ud fra koncentrationen af de fine partikler (PM2.5) i et bybaggrundsområde; det vil sige et område, som ligger væk fra de trafikerede gader.

Partikelforureningen i bybaggrunden viser det generelle niveau for partikelforurening i en by og er dermed en god indikator for, hvor meget partikelforurening befolkningen udsættes for. Indikatoren beregnes som gennemsnit af en tre-årig periode. For Danmark indgår den målte partikelforurening for København, Aarhus og Aalborg. På tilsvarende måde indgår et repræsentativt udvalg af de største byer ved beregning af indikatoren for de øvrige EU-lande.
Målestationers placering spiller en rolle

Seniorforsker Thomas Ellermann, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, siger om de tilsyneladende store forskelle mellem OECD- og EEA-rapporterne:

-Man kan vælge mange forskellige udgangspunkter for, hvordan man vil lave en ”ranking” af partikelforureningen. EU-indekset er efter min mening et af de mest fornuftige og formentligt også mest robuste. Men dette indeks har også den svaghed, som de fleste andre ranking-metoder har, at målestationerne i de forskellige byer er placeret på lidt forskellig vis og målingerne fra dem derfor ikke burde sammenlignes uden kendskab til de lokale forhold.

Thomas Ellermann mener dog, at man kommer lidt ud over dette problem, da indekset er et gennemsnit over flere byer. Indekset har endvidere den fordel, at det indgår som et element i EU’s luftdirektiver. Desuden har EU krav til placeringen af luftmålestationerne i byerne, hvilket giver bedre sammenlignelighed mellem luftmålestationernes placering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Danmark skal lede vandsamarbejde med Kina
Next post Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen lægges sammen