Information om lægemidler samles hos Sundhedsstyrelsen

Vurdering af lægemidler bliver samlet i en ny sektion i Sundhedsstyrelsen, som skal udarbejde vejledninger for både den medicinske og ikke-medicinske del af behandlingerne i sundhedsvæsenet.

Ændringerne medfører, at opgaverne fra Institut for Rationel Farmakoterapi, IRF, fremover bliver et centralt element i den uafhængige rådgivning fra den nye Sundhedsstyrelse.

Sundhedsstyrelsen løfter i forvejen en stor opgave med faglig vejledning, og dette arbejde er blevet styrket med Finanslov 2012, hvor der er afsat midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Sundhedsstyrelsen vil sikre, at de kliniske retningslinjer bliver fagligt robuste, og at de bliver udarbejdet med et tværfagligt og tværsektorielt sigte. Arbejdet med at sikre uafhængig lægemiddelinformation vil blive styrket af sammenlægningen med det generelle arbejde med faglig vejledning.

IRFs kerneopgaver med at vurdere lægemidlers pris, indholdsstoffer og virkning vil således blive videreført med en stærk faglig profil. Sundhedsstyrelsen vil fortsat udsende uvildige anmeldelser af nye lægemidler, vedligeholde Den Nationale Rekommendationsliste, udsende månedsblade, afholde kurser med videre.

Det er fortsat praktiserende læger, der er målgruppen for den uafhængige lægemiddelinformation, men informationen vil også blive rettet til sygehuslæger, andre sundhedspersoner og patienter. IRFs kerneopgaver vil fortsat blive varetaget uafhængigt af den del af Sundhedsstyrelsens virksomhed, der er finansieret af gebyrer, som opkræves i forbindelse med godkendelse af lægemidler med videre, ligesom Sundhedsstyrelsen i vid udstrækning vil gøre brug af IRFs nuværende kommunikationsplatforme som for eksempel månedsbladet Rationel Farmakoterapi og hjemmesiderne www.irf.dk og www.medicinmedfornuft.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Naturen i Vadehavet skal skabe arbejdspladser
Next post Kulegravning af data skal afsløre dødelige hjertefejl