Lækagesagen genoptages ikke

Københavns Politi har vurderet, at der ikke er grundlag for at genoptage den såkaldte lækagesag fra Forsvarsministeriet – eller for at rejse tiltale mod en eller flere personer.

Den 29. juni 2011 besluttede Statsadvokaten for København og Bornholm at afslutte efterforskningen i den såkaldte lækagesag fra Forsvarsministeriet og opgive sigtelsen mod Jacob Winther for i april 2007 at have videregivet fortrolige oplysninger om planlægningen af jægersoldaters udsendelse til Irak.

Den 13. december 2011 offentliggjorde Ekstra Bladet uddrag af en lydfil, som skulle være en telefonsamtale mellem journalist Rasmus Tantholdt fra TV2 og daværende journalist på DR, Nils Giversen, hvori Tantholdt omtaler, hvorfra han angiveligt fik oplysningerne.

– På den baggrund tog Københavns Politi af egen drift op til overvejelse, om der er grundlag for at søge behandlingen af straffesagen genoptaget, siger advokaturchef Dorit Borgaard, Advokaturen for personfarlig kriminalitet, Københavns Politi.

Den 16. december sidste år modtog Københavns Politi desuden et anonymt brev indeholdende et usb-stick, hvor hele lydfilen med telefonsamtalen tilsyneladende er tilgængelig.

Københavns Politi har herefter undersøgt den offentliggjorte lydfil og den tilsendte lydfil og vurderet, om der er grundlag for at genoptage behandlingen af straffesagen. Københavns Politi har i den forbindelse bl.a. kontaktet relevante personer og spurgt, om offentliggørelsen af lydfilen medfører, at de ønsker at afgive forklaring til politiet eller ændre tidligere afgivne forklaringer, hvilket ikke har været tilfældet.

– Det er Københavns Politis vurdering, at den offentliggjorte lydfil er en ægte og umanipuleret gengivelse af en samtale mellem journalist Nils Giversen og journalist Rasmus Tantholdt. Ud fra en overordnet vurdering af samtalens forløb er det Københavns Politis opfattelse, at der er tale om en samtale i fortrolighed, og at oplysningerne om det mulige ophav til videregivelsen til Tantholdt af oplysninger om udsendelsen af jægerkorpset til Irak således ikke blev givet med henblik på udbredelse i en videre kreds, endsige offentliggørelse, siger Dorit Borgaard.

Københavns Politi vurderer, at offentliggørelsen af lydfilen ikke vil ændre ved den vidnefritagelse for Tantholdt og Giversen, som Højesteret fastslog i en kendelse den 8. februar sidste år.

Hos Københavns Politi mener man ikke, at lydfilen kan bruges som et afgørende bevis i en eventuel straffesag mod Jacob Winther – uden understøttende vidneforklaringer fra Tantholdt og Giversen.

“Den gengivne samtale kan efter sit indhold give grundlag for forskellige udlægninger af, hvornår og af hvem oplysningerne om udsendelse af jægersoldater til Irak blev videregivet, og samtalen belyser ikke beslutningsprocessen og ansvarsfordelingen i forbindelse med videregivelsen”, hedder det i en pressemeddelse fra København Politi.

– Det er således Københavns Politis opfattelse, at der ikke er grundlag for at søge behandlingen af straffesagen genoptaget, herunder søge at rejse tiltale mod en eller flere personer, siger advokaturchef Dorit Borgaard.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Færre nye boliger sættes til salg
Next post Straksdom til ukrainsk dokumentfalskner