Metal: Overenskomst med tryghed

Dansk Metals formand er tilfreds med den nye industrioverenskomst, som faldt på plads søndag. Han mener, at overenskomsten skaber tryghed for medlemmerne i en krisetid.

Søndagens overenskomstaftale på industriens område skaber tryghed for, at der også er Metal-arbejdspladser i fremtiden, mener Dansk Metals formand.

– Vi får en overenskomst, der sikrer at vi fortsat kan have produktion i Danmark, siger Thorkild E. Jensen, forbundsformand for Dansk Metal.

– Det er et resultat, vi er meget godt tilfreds med set i lyset af den økonomiske situation. Samtidig er jeg sikker på, at resultatet faktisk også giver et godt udgangspunkt for de lokale lønforhandlinger. Der er plads til lønstigninger i de lokale lønforhandlinger, der går i gang på de enkelte virksomheder, når overenskomsten er på plads, siger Thorkild E. Jensen.

Han hæfter sig ved, at aftalen styrker uddannelse og tryghed:

– Vi havde som mål at styrke Metal-medlemmernes markedsværdi, og derfor har vi naturligvis haft fokus på efteruddannelse, og glæder os over, at det er lykkedes at få flere markante forbedringer her, siger Thorkild E. Jensen.

Han mener også, at de nye seniorordninger er en klar forbedring:

– Nu får seniorer mulighed for at veksle pensionsbidrag til nedsat tid. Set i lyset af forringelserne af efterlønnen, så er det et stærkt resultat, mener Thorkild E. Jensen.

Dansk Metal afholder hovedstyrelsesmøde mandag, hvor forbundet tager stilling til aftalen. Derefter sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Voldsomme gadekampe i Athen
Next post Grease sælger som varmt brød