Politiet dropper skandale-system

Politiet dropper nu det skandaleramte IT-system POLSAG. Foto: Politi.dk
Regeringen har besluttet at indstille til Folketingets Finansudvalg, at arbejdet med politiets elektroniske sagsbehandlingssystem POLSAG stoppes. Det betyder, at pilotdriften på Bornholm ophører, og at den videre udrulning af POLSAG til resten af politiet ikke gennemføres.

Udviklingen af POLSAG startede i 2007 – og systemet blev sat i pilotdrift på
Bornholm i december 2010. Pilotdriften på Bornholm har været plaget af omfattende fejl i systemet, som ikke har kunnet udbedres tilfredsstillende.

Derudover er der i det seneste trekvarte år blevet gennemført dybdegående tekniske analyser af systemet med bistand af eksterne konsulenter. Undersøgelserne blev afsluttet kort efter nytår med en klar anbefaling om at lukke POLSAG-projektet.

Det samlede forløb har ført til, at Rigspolitiet har mistet tilliden til, at problemerne med POLSAG kan udbedres uden risiko for nye betydelige overskridelser af de tidsmæssige og økonomiske rammer, og uden risiko for at den videre implementering i politikredsene vil få alvorlige konsekvenser for det almindelige politiarbejde. Der går nu en afklaringsproces i gang med CSC, om hvordan samarbejdet vedrørende POLSAG skal bringes til ophør.

Det er afgørende for Rigspolitiet, at politiets medarbejdere får et sagsbehandlingssystem, som effektivt understøtter deres arbejde.

Bornholms Politi vender som konsekvens af beslutningen tilbage til politiets nuværende sagsbehandlingssystem POLSAS hurtigst muligt. Rigspolitiet har løbende foretaget nødvendige opgraderinger af POLSAS – og systemet vil med mindre opgraderinger kunne anvendes af politiet i nogle år.

Endelig igangsættes der et nyt arbejde med at definere et tidssvarende sagsbehandlingssystem, der understøtter digitale arbejdsprocesser og integration til andre myndigheder, og som bygger på en tidssvarende teknologisk platform.

– Jeg er glad for, at regeringen har besluttet at opgive projektet. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, da jeg var på Bornholm for et par uger siden og hørte medarbejdernes oplevelser med POLSAG efter mere end et års pilotdrift. Deres oplevelser kombineret med flere dybdegående tekniske undersøgelser af systemet har gjort konklusionen klar: Vi tror ikke på projektet., siger Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en kommentar til beslutningen og understreger:

– Det er afgørende for mig, at dansk politi har et sagsbehandlingssystem, der effektivt understøtter vores arbejde. Det vil POLSAG efter alt at dømme aldrig kunne komme til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post Em-Håndbold: Guld til Danmark
Next post Danmark skal lede vandsamarbejde med Kina