Elever på privatskoler får højere karakterer

Ministeriet for Børn og Undervisning har offentliggjort resultaterne af folkeskolens afsluttende prøver for 2011. De viser bl.a. at elever på privatskoler scorer højere end elever i folkeskolen.

I alt har knap 65.000 elever aflagt prøve i 9. klasse, mens godt 29.000 elever har aflagt prøve i 10. klasses obligatoriske fag.

Inden for de bundne prøvefag opnår eleverne de højeste karakterer i mundtlig dansk og engelsk, hvor gennemsnittene er på henholdsvis 7,3 og 7,2.

Med undtagelse af dansk orden findes de laveste karakterer i dansk læsning og matematisk problemløsning, hvor karaktergennemsnittet er på 6,0.

– Dansk og matematik er kernefag. De nye grundskolekarakterer giver yderligere god grund til at fokusere særligt på de to fag, som vi lægger op til med folkeskolereformen, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Generelt opnår eleverne på frie grundskoler bedre prøvekarakterer end eleverne i folkeskolens 9. klasse. Også elevernes køn, forældreuddannelse og etniske herkomst har stor betydning for, hvor godt eleverne klarer afgangsprøverne i 9. klasse.

Karaktererne viser, at drengene generelt klarer sig dårligere end pigerne i seks ud af otte prøver, herunder alle danskprøver, engelsk og fysik/kemi, mens de klarer sig bedre end pigerne i matematiske færdigheder og lige så godt som pigerne i matematisk problemløsning.

Indvandrere og efterkommere klarer sig generelt dårligere end elever af dansk herkomst, og specielt indvandrere klarer sig dårligere i dansk læsning, skriftlig fremstilling og retskrivning. I forlængelse heraf viser de offentliggjorte tal også, at elever af forældre uden uddannelse og elever af forældre med en erhvervsuddannelse opnår lavere karakterer end elever af forældre med en videregående uddannelse.

– At elevernes køn og baggrund har en betydning for prøvekaraktererne er desværre en gammel kendsgerning. Det er et problem, vi er opmærksomme på i forbindelse med den reform af folkeskolen, som vi har taget fat på. Der vil vi blandt andet se på, hvordan man kan undervise på måder, der fanger de grupper, som vi alt for ofte taber, ligesom der bliver iværksat forsøg, der skal sikre, at alle kommer med. For vi skal have skabt en fagligt stærk folkeskole for alle, siger Christine Antorini.

Karaktererne tager ikke højde for forskelle i elevgrundlaget og siger derfor ikke noget om, hvilke kommuner og skoler der er bedst til at løfte eleverne eller har den bedste faglige undervisning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Previous post LEGO øgede salget med 17 procent
Next post Minister klar med nye initiativer mod AMU-misbrug